Tisková zpráva ze dne 13. 9. 2019

13. 9. 2019

K početným dotazům médií o postupu Vrchního státního zastupitelství v Praze v souvislosti s rozhodnutím Městského státního zastupitelství v Praze o zastavení trestního stíhání všech obviněných v tzv. kauze Čapí hnízdo sděluji, že v případě, že rozhodnutí nabude právní moci, je MSZ v Praze povinno rozhodnutí se spisovým materiálem předložit VSZ v Praze, které  následně provede podle zákona o státním zastupitelství a vnitřní organizační normy (č. l. 86 odst. 4 pokynu obecné povahy č. 8/2009, o trestním řízení) dohledový přezkum předmětného rozhodnutí o zastavení trestního stíhání z hlediska jeho zákonnosti a důvodnosti.

Pokud by zdejší státní zastupitelství došlo k závěru, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem a je nutno jej zrušit podle § 174a trestního řádu, zašle neprodleně Nejvyššímu státnímu zastupitelství spolu se spisem stanovisko, ve kterém kvalifikovaně uvede, v čem rozpor se zákonem spatřuje. Do ukončení dohledového přezkumu nebude VSZ v Praze k této věci podávat žádné informace.  


JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.
vrchní státní zástupkyně v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.