Prohlášení VSZ v Praze k tvrzením ministryně spravedlnosti Marie Benešové

15. 1. 2021

Vrchní státní zastupitelství v Praze vždy důkladně zvažuje, zda veřejný zájem odůvodňuje reakci na konkrétní veřejně prezentovaná vyjádření týkající se jeho výkonu působnosti, a to nejen ze strany jakýchkoli procesních subjektů, ale i dalších osob, včetně představitelů politické moci. Jelikož je aktuální situace způsobilá poškodit důvěru veřejnosti v profesionální fungování justice potažmo v principy právního státu sděluje ve veřejném zájmu Vrchní státní zastupitelství v Praze následující.

Vrchní státní zástupkyně v Praze obdržela dne 29. 12. 2020 dopis ministryně spravedlnosti, ve kterém Marie Benešová vyjádřila silné znepokojení nad údajnými úniky informací z trestní věci obviněného soudce JUDr. Zdeňka Sováka a spol. a obvinila ze zveřejnění některých informací z vyšetřování v médiích orgány činné v trestním řízení, konkrétně Vrchní státní zastupitelství v Praze. Obsah tohoto dopisu ministryně měl po jeho odeslání, dříve než mohlo být ze strany VSZ řádně odpovězeno, k dispozici soukromý informační web, na němž mj. probíhá obhajoba obviněných. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová svá obviňující vyjádření prezentovala i v rozhovoru uveřejněním v silvestrovském vydání deníku Právo a následně na serveru www.novinky.cz.

Dopisem vrchní státní zástupkyně v Praze ze dne 11. 1. 2021 byla ministryně spravedlnosti Marie Benešová řádně informována, že šetření o možném úniku informací bylo již zahájeno z vlastní iniciativy dne 22. 12. 2020.

Především pak byla ministryně Benešová informována o konkrétních výsledcích šetření, které jasně a srozumitelně prokázalo, že k žádnému úniku nahrávek odposlechů či případně jejich přepisů (když únikem je neoprávněné předání utajované nebo jiné informace z neveřejné části trestního řízení některým orgánem činným v trestním řízení) v této trestní věci nedošlo. S ohledem na meze dané povinnou mlčenlivostí lze konstatovat, že všechny medializované informace jsou obsaženy v usnesení o zahájení trestního stíhání, které bylo doručeno dne 5. 12. 2020 všem obviněným, ve dnech 5. – 6. 12. 2020 všem obhájcům, dne 8. 12. 2020 ministerstvu spravedlnosti a České advokátní komoře. Provedené šetření vyloučilo, že by uveřejněné informace z trestního řízení či dokument z trestního spisu, byly médiím poskytnuty kýmkoliv ze zástupců orgánů činných v trestním řízení.

Jelikož ministryně spravedlnosti Marie Benešová odmítla akceptovat výsledky šetření a stále nedůvodně pouze na základě svých osobních dojmů trvá na obvinění orgánů činných v trestním řízení z úniku informací, jak o tom zpravila vrchní státní zástupkyni, vyhodnotilo VSZ reakci paní ministryně jako podnět k výkonu dohledu podle § 12d zákona o státním zastupitelství a jako takovou ji postoupí Nejvyššímu státnímu zastupitelství.

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.
vrchní státní zástupkyně v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.