Postupy redaktora týdeníku Euro Jana Hrbáčka

17. 10. 2016

(ve dnech 7. – 11. 9. 2016 čerpala vrchní státní zástupkyně v Praze dovolenou s tím, že pobývala mimo ČR)

Dotaz redaktora ze dne 7. října 2016

„Dobrý den vážená paní doktorko, rád bych vám položil několik otázek, velmi děkuji za vaši promptní reakci, požádám vás o ni nejpozději do pondělního dopoledne. Jan Hrbáček, týdeník Euro.

Můžete potvrdit, že jste se cca před třemi týdny v Olomouci sešla s kolegou Ivem Ištavnem, celníkem Robertem Šlachtou a bývalým detektivem Jiřím Komárkem?

Kde jste se sešli, na půdě VSZ či jinde?

Jaký byl účel setkání? Pokud se nemýlím, p. Šlachta již není aktivní policista, stejně jako Jiří Komárek…?

Sešli jste v obdobné sestavě vícekrát, za jakých důvodů?

Velmi vám děkuji za otevřené a promptní odpovědi. Klidný víkend. Hrbáček“

Odpověď Vrchního státního zastupitelství v Praze ze dne 10. října 2016

„Dobrý den,

obecně platí, že obsah interní komunikace uvnitř státního zastupitelství podléhá povinnosti mlčenlivosti. Tolik na vysvětlenou k možnosti odpovídat na Vaše dotazy tohoto druhu.

Jelikož Vás nechci vystavit zveřejnění nepravdivé informace, ve vztahu ke které bych požadovala opravu, odpovím zcela jasně.

Ne, nesetkala.

Napříště je třeba opírat dotazy o kvalitní zdroje.

JUDr. Lenka Bradáčová Ph.D.
vrchní státní zástupkyně v Praze“

Dotaz redaktora ze dne 17. října 2016

„Dobrý den, vážený pane magistře, nemůžu se vám dovolat, proto vám posílám otázky emailem. Velmi děkuji za jejich zodpovězení ještě dnes. Jan Hrbáček, týdeník Euro.

V jakém stádiu je vyšetřování trestního oznámení Policejního prezidenta Tomáše Tuhého na bývalého šéfa ÚOOZ Ostrava Jiřího Komárka?

Vyslechl jste již všechny svědky, byla podána všechna vysvětlení, máte veškerý spisový materiál z GIBS i ÚOOZ?

Z jakého důvodu jste odmítl podávat informace ze spisu vedení GIBS? Žádal jsem je o vyjádření a bylo mi sděleno, že jste neumožnil vedení na nahlížet do spisu, proč?

Byl Jiří Komárek obviněn, z jakých trestných činů, za jaké mu hrozí stíhání a sazba?

Je vám známo, že se Jiří Komárek schází s bývalým šéfem ÚOOZ Robertem Šlachtou, olomouckým VSZ Ivo Ištvanem, a jednou dokonce s vaší nadřízenou Lenkou Bradáčovou, byť to všichni popírají? Podnikl jste v této věci opatření, jaká?

Ještě jednou velmi děkuji za vaši velmi otevřenou a promptní reakci, budu se vám pokoušet ještě volat. Jan Hrbáček,“

Sdělení vrchní státní zástupkyně v Praze ze dne 17. října 2016

„Pane redaktore,

dnes jste použil v dotazu pro Mgr. Prygla lživý výrok ohledně konstatování mé účasti na údajné schůzce s vrchním státním zástupcem v Olomouci a dalšími osobami, která se měla odehrát v Olomouci. Jelikož tuto lež šíříte, jsem nucena obrátit se na vedení Vašeho sdělovacího prostředku.

Má odpověď na Vaši otázku Vám byla prokazatelně doručena (11. 10. 2016 v 15:39 hod.). V této souvislosti Vás tedy žádám, abyste šíření této lži zanechal.

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.
vrchní státní zástupkyně v Praze“

Odpověď redaktora ze dne 17. října 2016

„Paní doktorko,

ohrazuji se proti vašemu křivému nařčení z šíření lži a pokusu o zastrašování. Vždy standardním způsobem pracuji s informacemi od zdrojů, ověřuji jejich informace a sháním reakce dotčených. Což je i tento případ.

Pokud mi do zítřejšího dne důvěryhodně a průkazně doložíte, kde jste se pohybovala po celý den 9. 9. 2016, a zda jste byla či nebyla v Olomouci, nebudu se již dále nikoho tázat a s touto informací pracovat.

Vnímám váš postup, který navíc jeví znaky koordinování s kolegou Ištvanem i panem Šlachtou (téměř identické odpovědi v rozptylu tří hodin s velmi podobnou formulací), jako nátlak na nezávislý tisk, který jsem za své, více jak dvacetileté kariéry v médiích, nezažil.

Tento email samozřejmě sám v kopii posílám svým nadřízeným, aby k němu zaujali patřičné stanovisko.

Žádám vás tedy, abyste důvěryhodně a průkazně doložila, kde jste se pohybovala po celý den 9. 9. 2016, a že jste byla či nebyla v Olomouci či v jeho okolí.

Pro příště si s dovolením vyprošuji tento váš tón, dělám jen poctivě svou práci. Také se k vám chovám slušně a v žádném případě nezneužívám jakékoli možnosti pozice síly.

Jan Hrbáček.“

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.