Městské státní zastupitelství v Praze
Městské státní zastupitelství v Praze

Městské státní zastupitelství v Praze se zabývá těmi nejzávažnějšími trestními věcmi v hlavním městě.

Rozhoduje o opravných prostředcích a vykonává dohled nad okresními státními zastupitelstvími v obvodu jeho působnosti.

Plní řadu úkolů při ochraně veřejného zájmu zejména v insolvenčním řízení, v řízeních ve věcech právnických osob a vykonává dozor nad dodržováním právních předpisů při výkonu vazby a trestu odnětí svobody.

Více o státním zastupitelství…

Aktuality
Pracovní nabídky
Další informace

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.