District Public Prosecutor

JUDr. Jitka Bojanovová

District Public Prosecutor JUDr. Jitka Bojanovová

Education

1982–1986 – Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (obor právo)

Professional Career

1986–1988 – právní čekatelka Okresní prokuratury v České Lípě

1988–1994 – prokurátorka Okresní prokuratury v České Lípě

1994–2000 – státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v České Lípě

2000–2015 – náměstkyně Okresního státního zastupitelství v České Lípě

2015 – rozhodnutím ministra spravedlnosti jmenována od 1. 5. 2015 do funkce okresní státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v České Lípě

*

Specializuje se na mimotrestní působnost státního zastupitelství a činy jinak trestné nezletilých pachatelů. Pasivně ovládá němčinu a angličtinu.

Cookies consent

Cookies are small files, into which websites can store information about your activity and preferences. They are used e.g. by browsers to remember your session, or to remember your choice in this form.

For more information on cookies, see https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technical cookies

Technical cookies enable the operation of basic website functions, such as site navigation and access to secure areas of the website. Without these cookies, the website cannot function properly.

Analytical cookies

Analytical cookies help site operators understand how site visitors use the site to optimize the site and offer them a better experience. All data is collected anonymously and cannot be linked to a specific person.