Okresní státní zástupkyně

JUDr. Jitka Bojanovová

Vzdělání

1982–1986 – Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (obor právo)

Profesní dráha

1986–1988 – právní čekatelka Okresní prokuratury v České Lípě

1988–1994 – prokurátorka Okresní prokuratury v České Lípě

1994–2000 – státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v České Lípě

2000–2015 – náměstkyně Okresního státního zastupitelství v České Lípě

2015 – rozhodnutím ministra spravedlnosti jmenována od 1. 5. 2015 do funkce okresní státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v České Lípě

*

Specializuje se na mimotrestní působnost státního zastupitelství a činy jinak trestné nezletilých pachatelů. Pasivně ovládá němčinu a angličtinu.

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.