Vnitřní oznamovací systém

V souvislosti s přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva unie (dále jen „Směrnice“) a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) vzniká každému povinnému subjektu povinnost zavést vnitřní oznamovací systém pro své zaměstnance a další Zákonem stanovené osoby, který je určen k oznamování jednání, v nichž oznamovatel spatřuje Zákonem specifikované porušení povinností zaměstnavatele. Systém je anonymní a zaručuje výraznou ochranu zaměstnance před odvetnými opatřeními ze strany zaměstnavatele. Zákon je účinný od 1. srpna 2023.

Oprávnění učinit oznámení:

Oznámení může podat každý zaměstnanec Vrchního státního zastupitelství v Praze (včetně státních zástupců), a dále též zaměstnanec jiného zaměstnavatele nebo osoba samostatně výdělečně činná, pokud pro Vrchní státní zastupitelství v Praze vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona. Vrchní státní zastupitelství v Praze jako povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro povinný subjekt nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Způsoby oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

Oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Vrchního státního zastupitelství v Praze lze učinit elektronicky, telefonicky, písemně prostřednictvím schránky umístěné na pracovišti, písemně prostřednictvím písemnosti zasílané a výslovně adresované příslušné osobě, nebo osobně za předpokladu, že oznamovatel předem požádá o osobní přijetí oznámení.

Tím nejsou dotčeny způsoby, jimiž lze učinit oznámení u Ministerstva spravedlnosti (viz https://verejnazaloba.cz/vsz-praha/boj-s-korupci/).

Příslušná osoba:

Jméno a příjmení: Mgr. Ing. Marek Foglar

Adresa: Mgr. Ing. Marek Foglar, Vrchní státní zastupitelství v Praze, nám. Hrdinů 1300, 140 65 Praha 4

Telefonní číslo: 604 225 409

E-mail: internios@email.cz

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.