Vrchní státní zástupkyně v Praze

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

JUDr. Lenka Bradáčová

Vzdělání

1988 -1992 – Gymnázium v Roudnici nad Labem

1998 – absolutorium Právnické fakulty UK v Praze obor právo

– cena prof. JUDr. Karla Engliše udělovaná rektorem UK Praha pro nejlepší studenty společenskovědních disciplín

2002 – ukončení doktorandského studia na Právnické fakultě UK v Praze, obor veřejné právo

Profesní dráha

1998 – započata čekatelská praxe u Okresního státního zastupitelství v Litoměřicích

2001 – jmenována státní zástupkyní Okresního státního zastupitelství v Litoměřicích

2003 – jmenována státní zástupkyní Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem

2003 – jmenována náměstkyní Krajského státního zástupce v Ústí nad Labem

2006 – 2007 stáž při ministerstvu spravedlnosti ČR

30.8.2012 – jmenována do funkce vrchní státní zástupkyně v Praze

*

Prezidentka Unie státních zástupců ČR od března 2008 do března 2014, kdy byla jmenována čestnou prezidentkou Unie státních zástupců

Specializuje se na legislativu, trestnou činnost úředních osob, trestní právo procesní, vzdělávání v soustavě státního zastupitelství

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.