Tiskové sdělení ze dne 28. března 2023

28. 3. 2023

Dne 20. října 2022 informovalo Městské státní zastupitelství v Praze (viz: https://verejnazaloba.cz/msz-praha/tiskove-sdeleni-ze-dne-20-rijna-2022/) s ohledem na opakované a částečně zavádějící dotazy veřejných sdělovacích prostředků veřejnost o vyšetřování jednání dvou fyzických osob, ve kterém bylo spatřováno spáchání trestného činu vraždy na území hlavního města Prahy. V návaznosti na nynější dotazy veřejných sdělovacích prostředků si dovoluji poskytnutou informaci doplnit a rozšířit o následující sdělení.

Dne 16. března 2023 byla v předmětné věci státní zástupkyní zdejšího státního zastupitelství podána obžaloba na dvě ženy ve věku 32 let a 65 let k Městskému soudu v Praze. Obžalobou je obviněným kladeno za vinu, že společným jednáním úmyslně usmrtily po předchozím uvážení muže ve věku 50ti let, čímž spáchaly zvlášť závažný zločin vraždy.

Zdejší státní zastupitelství se zabývalo výlučně skutkem uvedeným v podané obžalobě a zohlednilo veškeré poznatky zjištěné v rámci podrobného vyšetřování.

K popisu skutku lze zjednodušeně a ve stručnosti doplnit, že jednání obviněných bylo v určitých rysech specifické. Dle verze předestřené obhajobou samotný poškozený žádal být usmrcen a dobrovolně pozřel jednou z obviněných mu poskytnutý zklidňující a tlumící lék. Na základě zjištěných skutečností však toto jednání nevedlo samo o sobě k následku v podobě smrti. Z dalších zjištěných skutečností pak vyplynulo, že k smrti poškozeného došlo až v důsledku následujícího a výlučného jednání obviněných. Tedy v důsledku jednání, na kterém se poškozený již aktivně nepodílel (předestřel toliko svou žádost, ale již samostatně aktivně nejednal tak, aby si svým jednáním přivodil přímé smrtelné následky). Z uvedeného důvodu bylo jednání obviněných v rámci trestního stíhání a podané obžaloby subsumováno pod skutkovou podstatu zvlášť závažného zločinu vraždy. Lze též upřesnit, že samotné obviněné spáchání trestného činu oznámily orgánům činným v trestním řízení.

Trestní stíhání bylo a je nadále vedeno jako vazební. O podané obžalobě bude rozhodovat Městský soud v Praze.

Stran dalších dotazů si dovoluji veřejné sdělovací prostředky odkázat na hlavní líčení.

Mgr. Aleš Cimbala

tiskový mluvčí

Městské státní zastupitelství v Praze
Nám. 14. Října 2188/9

150 00 Praha 5

mluvci@msz.pha.justice.cz

Tel.: (+420) 737 247 285

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.