Tiskové sdělení ze dne 27. dubna 2023

27. 4. 2023

Dne 26. dubna 2023 podal obvodní státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 k tamnímu soudu obžalobu na jednu fyzickou osobu pro jednání, které dle obžaloby naplnilo znaky skutkové podstaty přečinu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia.

V dané věci se jedná o veřejnými prostředky intenzivně sledovanou kauzu učitelky základní školy, která při hodině českého jazyka žákům osmé třídy sdělovala svůj výklad současné situace na Ukrajině, respektive v rámci tohoto svého výkladu určeného žákům zpochybňovala a popírala či se snažila ospravedlnit válečné zločiny proti míru, kterých se dopustila Ruská federace do dne 5. dubna 2022 v souvislosti s vyvoláním válečného konfliktu při napadení jiného suverénního státu.

Státní zastupitelství se nadále stran této typově určené trestné činnosti velmi podrobně a individuálně ve vztahu ke každé jednotlivé věci zabývá otázkou intenzity jednání obviněných/obžalovaných osob a společenskou škodlivostí na základě provedených důkazů zjištěného jednání. V předmětné věci na základě provedeného dokazovaní bylo nutné přijmout závěr, že se obžalovaná nedopustila pouze obecných projevů podpory, ale proaktivně předkládala taková tvrzení, kterými válečnou agresi ospravedlňovala ve smyslu toho, že se jedná o ospravedlnitelný nástroj, či omluvitelný způsob řešení v té době panující situace.

Z důvodu prevence si dovoluji zopakovat, že byť svoboda projevu představuje jednu ze základních lidských svobod, tak i toto právo má své zákonné mantinely, při jejichž překročení může být dovozena na základě ustanovení trestního zákoníku i trestní odpovědnost konkrétních osob.

O podané obžalobě bude rozhodovat Obvodní soud pro Prahu 6.

Mgr. Aleš Cimbala

tiskový mluvčí

Městské státní zastupitelství v Praze
Nám. 14. Října 2188/9

150 00 Praha 5

mluvci@msz.pha.justice.cz

Tel.: (+420) 737 247 285

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.