Tiskové sdělení ze dne 25. května 2023

25. 5. 2023

Dnešního dne (25. května 2023) rozhodl Městský soud v Praze o třech návrzích zdejšího státního zastupitelství na vyslovení přípustnosti vydání jedné fyzické osoby cizí státní příslušnosti do Spojených států amerických, Kazachstánu a Gruzie. Osoba, jejíž vydání je uvedenými státy žádáno, byla na území České republiky zadržena dne 4. ledna 2023 na základě mezinárodního zatýkacího rozkazu příslušného justičního orgánu Spojených států amerických. Samotná americká prokuratura o věci informovala v rámci tiskové zprávy dostupné na: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/us-attorney-announces-charges-and-new-arrest-connection-assassination-plot-directed. Následně byly zjištěny další dva vydané mezinárodní zatýkací rozkazy, a to jeden vydaný příslušnými orgány Kazachstánu a druhý příslušnými orgány Gruzie.

Zadržený byl vzat na základě rozhodnutí soudu do předběžné vazby a zdejší státní zastupitelství ve věci vykonalo tzv. předběžné šetření. V rámci předběžného šetření i za součinnosti vyžadujících států byly shromážděny nezbytné a relevantní podklady. Zároveň nebyly zjištěny žádné zákonné překážky, které by vydání zadrženého do daných států bránily. S ohledem na kvalitu justičních systémů, trestního soudnictví a vězeňství byly při posuzování přípustnosti vydání též zohledněny záruky poskytnuté ze strany Kazachstánu.

Z uvedených důvodu státní zástupkyně zdejšího státního zastupitelství po důsledném zvážení všech podkladů podala u soudu tři jednotlivé návrhy, aby Městský soud v Praze vyslovil, že vydání příslušného je přípustné.

Dnešního dne Městský soud v Praze všechny tři návrhy projednal a návrhům státní zástupkyně vyhověl v plném rozsahu. V rámci dokazování se především zaměřil a podrobně rozebral stav justičních systémů a soudnictví a též se důsledně zabýval námitkou vyžádaného, že žádost o jeho vydání ze Spojených států amerických může být politicky motivována a může mu být uložen trest smrti. Neboť v tomto směru však nebyly objektivně (na základě provedených důkazů ani z jiných okolností) zjištěny žádné skutečnosti, které by oprávněnosti obav vyžádaného nasvědčovaly, rozhodl soud o přípustnosti vydání vyžádaného do věch tří uvedených států, kdy v případě Kazachstánu zároveň v souladu s mezinárodním právem trestním přijal závazné záruky přislíbené tímto státem.

S ohledem na součinnost vydávaného, který se vzdal práva stížnosti stejně jako státní zástupkyně, a nepožadoval podrobné odůvodnění rozhodnutí soudu lze předpokládat, že soud v brzké době pravomocná rozhodnutí předloží ministru spravedlnosti, který povolí vydání zadrženého do konkrétního státu. Případně může ministr využít svého práva a podat k Nejvyššímu soudu návrh na přezkum rozhodnutí, či vydání nepovolit.Mgr. Aleš Cimbala

tiskový mluvčí

Městské státní zastupitelství v Praze
Nám. 14. Října 2188/9

150 00 Praha 5

mluvci@msz.pha.justice.cz

Tel.: (+420) 737 247 285Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.