Tiskové sdělení ze dne 2. června 2023

2. 6. 2023

V návaznosti na dotazy veřejnosti a sdělovacích prostředků lze k incidentu, který se odehrál dne 30. května 2023 v budově Městského soudu v Praze, uvést následující vyjádření.

V obecné rovině, neboť v souladu s ustanovením § 1 odst. 1 trestního řádu i státní zastupitelství jako státní orgán má apelovat na veřejnost, aby se každý jedinec choval nejen v rámci zákonných mantinelů, ale též respektoval a jednal dle esenciálních morálních hodnot, považujeme jednání davu osob v soudní budově Městské soudu v Praze za společensky nepřijatelné a zavrženíhodné. Věříme tomu, že se jednalo o ojedinělý exces několika jedinců, který je pouhým vybočením z kulturního rámce a úrovně české společnosti. 

Z pozice orgánu činného v trestním řízení je však nutné doplnit a uvést, že se orgány činné v trestním řízení daným incidentem zabývají i v rámci výkonu svých pravomocí. Momentálně jsou prováděny prvotní úkony přípravného řízení trestního, na jejichž základě bude zvážen další postup ve věci. Především jsou vyhodnocována zákonná kritéria a podmínky pro případné zahájení trestního stíhání konkrétních osob, a to zejména pro jednání, které by naplňovalo skutkovou podstatu trestného činu výtržnictví, či dalších trestných činů, které by (v současné chvíli toliko potenciálně) mohly přicházet v úvahu. 

Závěrem je nutné opakovaně připomenout, že zatímco při překročení morálních mantinelů, musí osoba takto jednající očekávat morální odsudek, při spáchání jednání, které naplňuje znaky skutkové podstaty některého z trestných činů, budou i do budoucna následovat úkony spojené s trestním řízením, neboť tento postup je daný zákonem a vyplývá ze základních garantovaných práv a teorií funkce státu. 

Toto obecné vyjádření stran nevhodnosti předmětného jednání je vyjádřením Městského státního zastupitelství v Praze v rámci uvedené prevenční a výchovné funkce či projevem apelu na ochranu morálních hodnot české společnosti. Úkony trestního řízení v dané věci provádí policejní orgán pod dozorem Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2. Další vývoj věci bude striktně odvislý od požadavků kladených na přípravné řízení trestními předpisy a od zjištěného skutkového stavu na základě policejním orgánem a dozorovým státním zástupcem nashromážděných důkazů.

Mgr. Aleš Cimbala

tiskový mluvčí

Městské státní zastupitelství v Praze
Nám. 14. Října 2188/9

150 00 Praha 5

mluvci@msz.pha.justice.cz

Tel.: (+420) 737 247 285

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.