TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 6. 11. 2020

6. 11. 2020

Okresní státní zastupitelství ve Vsetíně vykonává dozor nad přípravným řízením ve věci podezření ze spáchání trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti podle § 294 odstavec 1 trestního zákoníku, jehož se měl dopustit dosud neznámý pachatel tím, že dne 20. 9. 2020 v katastru obce Choryně, okres Vsetín, kontaminoval vodu v řece Bečvě, čímž způsobil masivní úhyn ryb a dalších organismů zde žijících.

Přípravné řízení konají policejní orgány územního odboru Policie České republiky ve Vsetíně. V současné době probíhá rozsáhlé šetření, zaměřené na  objasnění příčin, průběhu a následků zmíněného protiprávního jednání, v jehož rámci jsou mimo jiné zpracovávány znalecké posudky a odborná vyjádření.

Jakkoliv chápeme zájem zejména médií o tuto věc, je třeba připomenout, že v průběhu přípravného řízení nelze poskytovat podrobné či průběžné informace o jeho průběhu a opatřených důkazech. V okamžiku, kdy to bude podle zákona možné, bude veřejnost o výsledku trestního řízení ze strany orgánů činných v trestním řízení informována.

JUDr. Jiří Sachr
okresní státní zástupce

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.