Krajské státní zastupitelství v Ostravě
Fotografie budovy Krajského státního zastupitelství v Ostravě

Krajské státní zastupitelství se zabývá těmi nejzávažnějšími trestními věcmi v kraji.

Rozhoduje o opravných prostředcích a vykonává dohled nad okresními státními zastupitelstvími v obvodu jeho působnosti.

Plní řadu úkolů při ochraně veřejného zájmu zejména v insolvenčním řízení, v řízeních ve věcech právnických osob a vykonává dozor nad dodržováním právních předpisů při výkonu vazby a trestu odnětí svobody.

Více o státním zastupitelství…

Upozornění pro podatele – podmínky pro osobní podání od 13. října 2020

Podmínky přijímání osobního podání na podatelnu nebo podání ústně do protokolu
Aktuality

Pracovní nabídky
Další informace

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím