Příjem oznámení a podání na OSZ pro Prahu 9

22. 9. 2022

OBVODNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ PRO PRAHU 9
OSZ 9

Praha 21.9.2022

SPR 214/2022

Příjem oznámení a podání na OSZ pro Prahu 9

Podatelna OSZ pro Prahu 9 je pro veřejnost otevřena

8.00 -16.00 hodin
8.00 -15.30 hodin

8.00 -16.00 hodin

 8.00 -15.30 hodin

 8.00 -14.00 hodin

Preferuje se příjem podání v písemné formě způsoby pod body 1-3 níže.

Písemně jsou podání přijímána:

  1. datovou schránkou ID: id9ahrq
  2. e-mailem s elektronickým podpisem na adrese:

podatelna@osz.pha9.justice.cz

  • poštou na adrese:

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 9
ul. 28. pluku 1533/29Ď
100 83 Praha 10

  • předáním pracovnici podatelny ve shora uvedených úředních hodinách

Trestní oznámení ústně do protokolu se přijímají (nejlépe po předchozí telefonické dohodě) v časech:

8.30 – 11.00 a 13.00 – 15.30 hodin

Úterý                  8.00 – 11.00 a 13.00 -15.00 hodin

Středa                8.00 – 11.00 a 13.00 -15.30 hodin

Čtvrtek               8.00 – 11.00 a 13.00 – 15.00 hodin

Pátek                  8.00 – 11.00 a 12.30 – 13.30hodin

S osobami zjevně vykazujícími příznaky respiračního onemocnění nebude podání sepisováno.

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 9,

28. pluku 1533/29b,

100 83 PRAHA 10 – Vršovice
tel.: 25144111,251445109,

fax: 251445523,

podatelna@osz.pha9.justice.cz,
datová schránka: id9ahrq

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.