Příjem oznámení a podání na OSZ pro Prahu 8 ode dne 29.09.2022

30. 9. 2022

Příjem oznámení a podání na OSZ pro Prahu 8

Podatelna OSZ pro Prahu 8 je pro veřejnost otevřena

Pondělí 8.00 -16.00 hodin

Úterý 8.00 -15.30 hodin

Středa 8.00 -16.00 hodin

Čtvrtek 8.00 -15.30 hodin

Pátek 8.00 -14.00 hodin

Preferuje se příjem podání v písemné formě způsoby pod body 1-3 níže.

Písemně jsou podání přijímána:

  1. datovou schránkou ID: 9kyahqw
  2. e-mailem s elektronickým podpisem na adrese:podatelna@osz.pha8.justice.cz
  3. poštou na adresu: Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 8

ul. 28. pluku 1533/29b

100 83 Praha 10

  • předáním pracovnici podatelny ve shora uvedených úředních hodinách

Trestní oznámení ústně do protokolu se přijímají (nejlépe po předchozí telefonické dohodě) v časech:

8.00 – 11.00 a 13.00 -15.30 hodin

8.00 – 11.00 a 13.00 – 15.00 hodin

8.00 – 11.00 a 13.00 – 15.30 hodin

8.00 – 11.00 a 13.00 -15.00 hodin

8.00 – 11.00 a 12.30 -13.30 hodin

S osobami zjevně vykazujícími příznaky respiračního onemocnění nebude podání sepisováno.

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 8

28. pluku 1533/29b,

100 83 PRAHA 10 – Vršovice

tel.: 25144111 fax: 251445412,

podatelna@osz.pha8.justice.cz,

datová schránka: 9kyahqw

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.