Tiskové sdělení ze dne 31. ledna 2022

31. 1. 2022

Policejní orgán usnesením ze dne 29. prosince 2021 odložil věc týkající se podezření ze spáchání přečinu neoznámení trestného činu, kterého se mohly dopustit autority spadající pod Ministerstvo obrany České republiky, respektive příslušníci Armády České republiky, kteří se z důvodu výkonu své funkce postupně seznámili, disponovali či vyhodnocovali informace týkající se smrti příslušníka speciálních sil afghánské armády, který byl zadržen v souvislosti s útokem na české jednotky nasazené na misi Resolute Support v rámci sil NATO působících v Afghánistánu.

Státní zástupce rozhodnutí policejního orgánu akceptoval.

S ohledem na neveřejnost přípravného řízení a přítomný veřejný zájem lze k věci podat následující stručné informace. V rámci dosavadního prověřování bylo dosaženo důkazního stavu, který umožňoval ve věci rozhodnout. Policejní orgán věc odložil, neboť nešlo o podezření z trestného činu a nebylo namístě vyřídit věc jinak.

Prověřování se primárně zaměřilo na znaky týkající se možného spáchání přečinu neoznámení trestného činu. K naplnění skutkové podstaty tohoto přečinu dle uvedených závěrů nedošlo s ohledem na samotné znění trestního zákoníku, který spáchání tohoto přečinu spojuje pouze s taxativně uvedeným výčtem trestných činů, které neměly být oznámeny.

Zároveň z provedeného prověřování nevyplynuly takové skutečnosti, které by vedly k naplnění zákonných znaků jiného trestného činu uvedeného ve zvláštní části trestního zákoníku.

Po proběhnuvším prověřování, tj. prvotní fázi přípravného řízení, byla věc policejním orgánem odložena.

Aleš Cimbala

tiskový mluvčí

Městské státní zastupitelství v Praze
Nám. 14. Října 2188/9

150 00 Praha 5

mluvci@msz.pha.justice.cz

Tel.: (+420) 737 247 285

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.