Tiskové sdělení ze dne 24. února 2022

24. 2. 2022

Dne 23. února 2022 rozhodl policejní orgán usnesením tak, že odložil věc týkající se podezření ze spáchání přečinů padělání a pozměnění veřejné listiny či přisvojení pravomoci úřadu. Policejní orgán se zabýval věcí týkající se vydání rozhodnutí o svolání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Po provedení tzv. prověřování, tj. prvotní fázi přípravného řízení trestního, dospěl policejní orgán po zhodnocení všech nashromážděných důkazů k závěru, že ve věci nešlo o podezření z trestného činu a nebylo namístě vyřešit věc jiným způsobem. V návaznosti na uvedené bylo tedy rozhodnuto o odložení věci. Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 rozhodnutí policejního orgánu akceptoval. S ohledem na veřejný zájem mohu ve stručnosti doplnit, že v rámci prověřování bylo zjištěno, že předmětnou listinu svým podpisem opatřil dne 14. října 2021 pan prezident sám, dobrovolně a při vědomí.

Mgr. Aleš Cimbala

tiskový mluvčí

Městské státní zastupitelství v Praze
Nám. 14. Října 2188/9

150 00 Praha 5

mluvci@msz.pha.justice.cz

Tel.: (+420) 737 247 285

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.