Tiskové sdělení ze dne 7. února 2022

7. 2. 2022

Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 podal dne 20. ledna 2022 obžalobu na 30 fyzických osob v souvislosti s výběrovými řízeními na převod vlastnictví bytů z let 2012, 2013, 2014, 2015.

Mezi obžalovanými osobami se nachází jak vedoucí zaměstnanci Úřadu městské části Praha 1, tak radní či volení členové zastupitelstva této městské části.

Vedoucím úředníkům je obžalobou kladeno za vinu jednání spočívající v tom, že jednak z hrubé nedbalosti porušili podle zákona uloženou důležitou povinnost při správě cizího majetku, čímž jinému způsobili značnou škodu a spáchali takový čin jako osoba, které má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, tak že jako úřední osoby při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmařili splnění důležitého úkolu a způsobili takovým činem značnou škodu.

Primární těžiště porušené povinnosti souvisí se skutečností, že obvinění žádným způsobem nezjišťovali, nekontrolovali a ani se nezajímali o to, jaká je obvyklá cena zcizovaných bytových jednotek a i přes to, že věděli, že úplatně zcizovat majetek městské části Praha 1 je možné pouze za cenu obvyklou nebo s odůvodněním rozdílu od ceny obvyklé tak, jak to vyžaduje zákon o hlavním městě Praze. Dále je dovozeno i porušení povinností vyplývajících ze zákona o úřednících územních samosprávných celků a zákoníku práce.

Úředníci vyhotovené podklady a návrhy pro výběrová řízení v rámci svých pravomocí prezentovali a postoupili až zastupitelstvu s doporučením k jejich schválení.

Výše, ve stručnosti popsané, jednání bylo pak státním zástupcem v obžalobě kvalifikováno jako přečin porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti spáchaný v jednočinném souběhu s přečinem maření úkolu úřední osoby z nedbalosti.

Obdobná právní kvalifikace dopadla i na posouzení jednání radního.

Obviněným voleným členům zastupitelstva je obžalobou kladeno za vinu, že se svým jednáním (velmi zjednodušeně) spočívajícím v tom, že jednak odsouhlasili vyhlášení výběrového řízení, v rámci kterého se předmětné bytové jednotky nabízely bez znalosti jejich ceny obvyklé, bez stanovení minimální prodejní ceny a bez jakékoliv inzerce na běžně známých a širokou veřejností navštěvovaných webech, tak schválili usnesením i samotný prodej bytových jednotek, čímž se dopustili přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti spáchaného v jednočinném souběhu s přečinem maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, či toliko přečinu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti.

Výběrová řízení a s tím související pochybení obviněných osob se měla týkat v souhrnu všech čtyř let celkem 105 bytových jednotek, tj. majetku městské části zřejmě převyšujícího hodnotu 100.000.000 Kč. Z toho pak v souvislosti s prodejem 22 bytových jednotek byla konkrétní škoda vyčíslena na částku ve výši 32.570.500 Kč.

Obžaloba byla podána k Obvodnímu soudu pro Prahu 1. V podrobnostech si dovoluji odkázat na veřejné projednání před soudem, respektive přednes obžaloby.

Společně s obžalobou byly k soudu podány čtyři návrhy na schválení dohody o vině a trestu.

Mgr. Aleš Cimbala

tiskový mluvčí

Městské státní zastupitelství v Praze
Nám. 14. Října 2188/9

150 00 Praha 5

mluvci@msz.pha.justice.cz

Tel.: (+420) 737 247 285

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.