Tiskové sdělení ze dne 25. května 2022

25. 5. 2022

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 přezkoumalo a akceptovalo postup policejního orgánu (Národní centrály proti organizovanému zločinu) ve věci týkající se možného nehospodárného nakládání s finančními prostředky ze strany Ministerstva financí.

S ohledem na veřejný zájem si dovoluji ve stručnosti informovat, že se policejní orgán v průběhu šetření dané věci zejména zaměřil na vznik pracovního poměru dvou osoby (fotografa a kameramana), které v rámci svého pracovního poměru v Ministerstvu financí měly mimo jiné zhotovovat fotografie a videa tehdejší ministryně financí pro její soukromou prezentaci či prezentaci v rámci její volební kampaně na sociálních sítích.

Z provedeného šetření pak nebyly zjištěny takové skutečnosti, které by odůvodňovaly zahájení trestního řízení.

Především je nutné poukázat na skutečnost, že policejní orgán i státní zástupce nehodnotí morální a etický rozměr jednání politických představitelů, či nepřezkoumávají “kvalitu“ práce odváděné zaměstnanci. Policejní orgán i státní zastupitelství musí postupovat zejména v mantinelech trestního zákoníku a trestního řádu. Z předloženého spisového materiálu pak zcela jasně vyplývá, že s oběma fyzickými osobami byly řádně uzavřeny pracovní smlouvy. V souladu se zákonem, resp. příslušným nařízením vlády jim byla udělena výjimka související s absencí předepsaného vzdělání a ze strany ministerstva coby zaměstnavatele jim byl udělen souhlas s jinou výdělečnou činností vykonávanou při zaměstnání mimo jejich pracovní dobu. Jejich platové ohodnocení vč. vyplacených odměn bylo v porovnání s ostatními zaměstnanci ministerstva zařazenými do shodných platových tříd srovnatelné.

Z předložených podkladů dále vyplývá, že samo ministerstvo nemá nijak zpracována či stanovena závazná pravidla pro nakládání s takovouto audiovizuální tvorbou. Není tedy možné hodnověrně určit, zda a jaké materiály, které byly následně zveřejněny i na jiných než oficiálních profilech ministerstva, mohly být původně vytvořeny právě pro jeho potřeby a toliko následně použity i jiným způsobem, který však není (ani interními) předpisy vyloučen. Použití těchto audiovizuálních děl na soukromých účtech někdejší ministryně tedy nenaplňuje znaky žádného trestného činu (tudíž policejního orgánu nemohl učinit odůvodněný závěr o podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku a sepsat tzv. záznam o zahájení úkonů trestního řízení, jak předpokládá trestní řád).

Mgr. Jan Lelek

obvodní státní zástupce

Obvodní státní zastupitelství

pro Prahu 1

Lazarská 4/10

121 26 Praha 2

Tel.: (+420) 221 584 500

E-mail: podatelna@osz.pha1.justice.cz

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.