Tiskové sdělení ze dne 15.2.2021

15. 2. 2021

Dne 9. února 2021 rozhodl policejní orgán usnesením o odložení věci v mediálním prostoru označované jako „kauza zavlečení na Krym“, neboť ve věci nešlo o podezření z trestného činu a nebylo na místě vyřídit věc jinak. Dozorový státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 předmětné usnesení přezkoumal a shledal jej zákonným. Usnesení policejního orgánu nebylo k dnešnímu dni napadeno stížností, k jejímuž podání uplynula lhůta dnem 12. února 2021.

Prověřování probíhalo pro možné podezření ze spáchání trestných činů zavlečení a omezování osobní svobody v souvislosti pobytem syna současného předsedy vlády na území Ukrajiny v lednu roku 2018. Policejní orgán v dané věci objasnil skutkový stav v rozsahu nezbytném pro rozhodnutí. Mimo jiné se orgány činné v trestním řízení zabývaly též rozsahem přeshraničních cest oznamovatele, důvody těchto cest a náplní pobytu v zahraničí. Vyžádaly relevantní informace prostřednictvím mezinárodní právní pomoci, především pak ze strany příslušných švýcarských a ukrajinských orgánů. Byly zjištěny také okolnosti stran zdravotního stavu oznamovatele a jejich dopad na objektivně zjištěné skutečnosti. Lze též konstatovat, že byla podána vysvětlení dotčených osob a provedeny další standardní úkony přípravného řízení ve fázi prověřování.

Délka přípravného řízení trestního pak byla ovlivněna primárně vyřizováním žádostí o mezinárodní právní pomoc do Švýcarska a na Ukrajinu.

Samotný výslech oznamovatele, jako poškozeného, nebyl pro objektivní skutečnosti realizován, byť byl mimo jiné žádán prostřednictvím mezinárodní právní pomoci. Absence výslechu pak v porovnání s jinak zjištěnými skutkovými okolnostmi nebyla nezbytná pro rozhodnutí policejního orgánu. K provedení výslechu oznamovatele pak orgány činné v trestním řízení vyčerpaly všechny zákonné možnosti. Na druhou stranu i po skončení prověřování této věci se může oznamovatel, poškozený, dostavit k orgánům činným v trestním řízení a k věci vypovídat.

Informace nově uveřejněné v mediích nejsou ve světle objektivně zjištěného skutkového stavu důvodem ke zrušení rozhodnutí policejního orgánu o odložení věci.

Pro potřeby veřejných sdělovacích prostředků jsou přílohou k této tiskové zprávě připojena vyjádření v audio a audiovizuální podobě.

Aleš Cimbala
tiskový mluvčí

Městské státní zastupitelství v Praze
Náměstí 14. října 2188/9
Praha 5

mluvci@msz.pha.justice.cz

Tel.: (+420) 737 247 285

Audio
Video

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím