Tisková zpráva 26.11.2019

26. 11. 2019

Dne 26.11.2019 policejní orgán Policie České republiky, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Služby kriminální policie a vyšetřování zahájil se souhlasem státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 trestní stíhání Milouše Jakeše, JUDr. Lubomíra Štrougala a JUDr. Vratislava Vajnara, CSc., pro zločin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. b), e) tr. zákoníku, ve znění účinném do dne 30.11.2011.

 Milouš Jakeš jako člen předsednictva a generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa, JUDr. Lubomír Štrougal jako člen předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany Československa a předseda Vlády Československé socialistické republiky a JUDr. Vratislav Vajnar, CSc., jako federální ministr vnitra Československé socialistické republiky si byli vědomi toho, že na státních hranicích Československé socialistické republiky dochází k používání střelných zbraní ze strany příslušníků Pohraniční stráže proti osobám, které se státní hranice snaží neoprávněně překročit za účelem opustit Československou socialistickou republiku. I přes to ze své pozice vedoucích představitelů Československé socialistické republiky nepřijali žádné opatření, kterým by používání střelných zbraní zabránili, tedy nezměnili právní předpisy, které umožňovaly použití střelných zbraní proti osobám, jež se snažily státní hranice neoprávněně překročit za účelem opustit Československou socialistickou republiku. Federální ministr vnitra měl ve své kompetenci nařízeními a rozkazy upravovat práva a povinnosti příslušníků Pohraniční stráže, včetně oprávnění užít zbraň. Předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Československa mělo prokazatelný přímý vliv na členy Vlády Československé socialistické republiky a mohlo jim ukládat pokyny, jaké právní předpisy upravit či přijmout, což i v oblasti ochrany státních hranic opakovaně činilo, nikoli však k zabránění použití střelných zbraní.

 Jejich nečinností bylo v době ode dne 23.3.1976, kdy vstoupil v platnost Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, který v čl. 12 odst. 2 zaručoval právo každého svobodně opustit kteroukoliv zemi včetně své vlastní, do konce roku 1989 zastřeleno či roztrháno psy 9 osob, které se snažily neoprávněně překročit státní hranice za účelem opuštění Československé socialistické republiky, a minimálně dalších 7 osob bylo zraněno.

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím