Za účelem zajištění transparentního a protikorupčního prostředí je vytvořen systém pro oznámení, včetně anonymního, podezření na korupční jednání, a to jak oznámení zaměstnanců, tak veřejnosti. Systém poskytuje důvěryhodný prostor a důvěryhodné nástroje pro oznámení podezření.

Oznámení by mělo obsahovat:

  • identifikaci osob podezřelých z korupčního jednání,
  • podrobný popis možného korupčního jednání,
  • konkrétní důkazy o možném korupčním jednání,
  • případný požadavek na zachování anonymity oznamovatele.

Oznamovatel podezření na korupční jednání má možnost oznámení učinit prostřednictvím:

  • telefonní linky jednotlivých vedoucích zaměstnanců, které jsou zveřejněny na webových stránkách Krajského státního zastupitelství v Ostravě,
  • protikorupční e-mailové adresy korupce@ksz.ova.justice.cz
  • adresy pro poštovní styk:

Krajské státní zastupitelství v Ostravě
Na Hradbách 1836/21
729 01 Ostrava

Interní protikorupční program Krajského státního zastupitelství v Ostravě

Příloha č. 1 – Etický kodex státního zástupce
Příloha č. 2 – Etický kodex zaměstnance Krajského státního zastupitelství v Ostravě
Příloha č. 3 – Katalog korupčních rizik (dle předpisu se nezveřejňuje)


Seznam poradních orgánů a poradců v soustavě státního zastupitelství

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.