Tiskové sdělení ze dne 5. dubna 2023

5. 4. 2023

V návaznosti na aktuální dotazy veřejných sdělovacích prostředků mohu potvrdit, že opis rozsudku Městského soudu v Praze ve věci mediálně označované jako “kauza Čapí hnízdo” byl dnešního dne v odpoledních hodinách doručen do datové schránky Městského státního zastupitelství v Praze.

V současné době probíhá jeho administrativní zpracování a předložení dozorovému státnímu zástupci. Od zítřejšího dne (den, v který je rozsudek doručen, se do lhůty nezapočítává) běží státnímu zástupci osmidenní zákonná lhůta pro podání odvolání. S ohledem na rozsah odůvodnění doručeného rozsudku předpokládám, že informaci o konečném rozhodnutí, zda bude ve věci podáno odvolání, či nikoliv, bude možné sdělit v příštím týdnu. Stran dalšího postupu lze obecně říci, že se bude jednat o standardní postup, který je shodný i s jinými věcmi řešenými u zdejšího státního zastupitelství. Primární úlohu při zpracování rozsudku a posouzení otázky, zda bude odvolání podáno, či nikoliv, zastane dozorový státní zástupce. Vedoucí státní zástupce, či příslušní náměstci, se se závěry dozorového státního zástupce mohou dle potřeby seznámit a případně využít oprávnění vyplývající ze zákona o státním zastupitelství či organizačního řádu.

Mgr. Aleš Cimbala

tiskový mluvčí

Městské státní zastupitelství v Praze
Nám. 14. Října 2188/9

150 00 Praha 5

mluvci@msz.pha.justice.cz

Tel.: (+420) 737 247 285

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.