Tiskové sdělení ze dne 29. 5. 2019

29. 5. 2019

Dne 24. 5. 2019 podalo Městské státní zastupitelství v Praze k Obvodnímu soudu pro Prahu 4 obžalobu na dva příslušníky Policie České republiky.

Obžalovaným osobám je kladeno za vinu, že jedna z nich vědomě, s cílem neoprávněně získat finanční prostředky, v rozporu s ustanovením zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, neoznámila služebnímu funkcionáři změnu svých rodinných poměrů mající vliv na poskytování náhrad cestovních výdajů. Ačkoli s ohledem na změnu rodinných poměrů nebyla nucena žít v místě služebního působiště odloučeně od své rodiny, opakovaně předkládala svým nadřízeným ke schválení cestovní příkazy a vyúčtování služebních cest k proplacení jízdních výdajů, a to konkrétně ve 14 případech. Tímto se obohatila o částku 36 465 Kč. Druhá obžalovaná osoba svým jednáním umožnila čerpání neoprávněného obohacení nejméně ve výši 25 885 Kč, neboť jako osoba schvalující vyplácení cestovních náhrad si byla vědoma toho, že v devíti případech absentuje zákonný nárok dle výše uvedeného zákona.

Mgr. Aleš Cimbala

tiskový mluvčí

mluvci@msz.pha.justice.cz

Tel.: (+420) 737 247 285

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.