Tiskové sdělení ze dne 29. 5. 2019

29. 5. 2019

Dne 24. 5. 2019 podalo Městské státní zastupitelství v Praze k Obvodnímu soudu pro Prahu 4 obžalobu na dva příslušníky Policie České republiky.

Obžalovaným osobám je kladeno za vinu, že jedna z nich vědomě, s cílem neoprávněně získat finanční prostředky, v rozporu s ustanovením zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, neoznámila služebnímu funkcionáři změnu svých rodinných poměrů mající vliv na poskytování náhrad cestovních výdajů. Ačkoli s ohledem na změnu rodinných poměrů nebyla nucena žít v místě služebního působiště odloučeně od své rodiny, opakovaně předkládala svým nadřízeným ke schválení cestovní příkazy a vyúčtování služebních cest k proplacení jízdních výdajů, a to konkrétně ve 14 případech. Tímto se obohatila o částku 36 465 Kč. Druhá obžalovaná osoba svým jednáním umožnila čerpání neoprávněného obohacení nejméně ve výši 25 885 Kč, neboť jako osoba schvalující vyplácení cestovních náhrad si byla vědoma toho, že v devíti případech absentuje zákonný nárok dle výše uvedeného zákona.

Mgr. Aleš Cimbala

tiskový mluvčí

mluvci@msz.pha.justice.cz

Tel.: (+420) 737 247 285

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím