Tiskové sdělení ze dne 27. října 2022

27. 10. 2022

Dne 4. října 2022 byla státní zástupkyní zdejšího státního zastupitelství podána k Městskému soudu v Praze obžaloba na 11 fyzických osob pro jednání, které lze v značně zestručněné podobě popsat následujícím způsobem.

V období let 2009 až 2012 jeden z obviněných organizoval činnost ostatních obviněných tak, že je instruoval, aby vytvořili a pomocí osob dosazených do funkcí jednatelů ovládali skupinu společností založených v České republice. Tyto společnosti fakticky nevykonávaly ekonomickou činnost, nevedly účetnictví a na finanční úřad podávaly prostřednictvím obviněných zcela fiktivní daňová přiznání sestavovaná a vyplňovaná tak, aby zahrnovala fiktivní faktury. Na základě nepravdivých údajů uvedených v daňových přiznání k dani z přidané hodnoty následně těmto společnostem vznikaly nároky na neoprávněné nadměrné odpočty daně z přidané hodnoty. Jak bylo v přípravném řízení zjištěno, stamilionové částky, které byly v návaznosti na uvedené finančním úřadem vyplaceny na bankovní účty společností, byly téměř jediné příjmy těchto společností. Takto získané finanční prostředky obvinění následně přeposílali na jiné bankovní účty, a to i na účty v zahraničí, kterými z pokynu jednoho obviněného disponovala přímo část zbylých obviněných nebo tyto účty obvinění ovládali skrze třetí osoby. Celková výše vzniklé škody byla v obžalobě vyčíslena na částku 652 458 854 Kč.

Výroková část obžaloby má rozsah 35 stran a podrobně se věnuje popisu jednotlivých skutků a zapojením jednotlivých obviněných do předmětné trestné činnosti. Popis skutku je v obžalobě rozčleněn do bodů I. až VI.

V závěru obžaloby pak státní zástupkyně uzavírá, že se 10 obviněných dopustilo (buď v jednotlivých bodech, více, či všech bodech) jednání, které naplňuje skutkovou podstatu zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, dílem dokonaného, dílem ve stádiu pokusu spáchaného ve spolupachatelství, neboť vylákali výhodu na dani a čin spáchali nejméně se dvěma osobami a ve velkém rozsahu, kdy dílem k dokonání činu nedošlo. Sedmi obviněným je též kladeno obžalobou za vinu, že se dopustili jednání (buď v jednotlivých bodech, více, či všech bodech), které bylo kvalifikováno jako zločin legalizace výnosů z trestné činnosti spáchaný ve spolupachatelství, neboť zastírali původ věci, která byla získána trestným činem spáchaným na území České republiky, čin spáchali jako členové organizované skupiny a ve vztahu k věci v hodnotě velkého rozsahu.

Ve vztahu k jednomu obviněnému si dovoluji doplnit informaci často dotazovanou veřejnými sdělovacími prostředky. Přes veškerou snahu tuzemských orgánů činných v trestním řízení i přes skutečnost, že zdejšímu státnímu zastupitelství bylo doručeno pravomocné rozhodnutí o přípustnosti vydání obviněného, který se zdržuje se na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, nebylo toto vydání do dnešního dne ze strany cizího státu realizováno. Neboť z přípravného řízení je patrné, že se tento obviněný snaží vyhnout trestnímu řízení, a to zejména pobytem v cizině, je proti němu vedeno řízení jako proti uprchlému.

Obžalobou se nyní bude zabývat Městský soud v Praze, kdy si v podrobnostech dovoluji odkázat na přednes obžaloby před soudem v rámci hlavního líčení.

Mgr. Aleš Cimbala

tiskový mluvčí

Městské státní zastupitelství v Praze

nám. 14. října 2188/9150 00 Praha 5

mluvci@msz.pha.justice.cz

Tel.: (+420) 737 247 285

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.