Tiskové sdělení ze dne 25.6.2019

25. 6. 2019

K četným dotazům novinářů na trestní věc vedenou Generální inspekcí bezpečnostních sborů proti příslušníkům Policie ČR, kteří měli za úkol prověřit podání osoby zavlečené na Ukrajinu, uvádím, že ve věci jsem neshledal podezření ze spáchání žádného trestného činu ze strany policistů. Vyšlo však najevo, že se dva příslušníci Policie ČR svými pochybeními, která jsou celkově méně závažná, mohli dopustit kázeňského přestupku podle služebního zákona. K jeho projednání je příslušná Policie ČR, konkrétně Obvodní ředitelství policie Praha I. Tam jsem věc v souladu s trestním řádem odevzdal. S ohledem na to, že další řízení je již v kompetenci Policie ČR, nebude zdejší státní zastupitelství k věci poskytovat žádné další informace.

Ondřej Šťastný

státní zástupce

Městského státního zastupitelství v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.