Tiskové sdělení ze dne 24.2.2020

24. 2. 2020

V návaznosti na dotazy veřejných sdělovacích prostředků stran trestních řízení, která měla či mají probíhat ve spojitosti s audiovizuálním dílem dotýkajícím se problematiky tzv. „sexuálních predátorů na internetu“, mohu potvrdit, že se věcí zabývá více obvodních státních zastupitelství v Praze, především pak Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 7, kde byly řešeny čtyři věci. V jedné věci byla podána k Obvodnímu soudu pro Prahu 7 obžaloba, jedna věc byla vyřešena již v přípravném řízení za užití institutu podmíněného zastavení trestního stíhání. Další dvě věci se nacházejí v přípravném řízení, ve fázi vyšetřování. Obdobnou věcí se také zabývalo Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 3. V této věci již rozhodl Obvodní soud pro Prahu 3 trestním příkazem.

Problematice trestné činnosti páchané prostřednictvím veřejné sítě internetu se orgány činné v trestním řízení věnují soustavně a dlouhodobě. Mimo jiné jsou jimi řešeny i případy, které lze pod pojem „sexuální predátorství na internetu“ podřadit. V rámci obvodních státních zastupitelství spadajících pod Městské státní zastupitelství v Praze jsou vedena další obdobná trestní řízení. Nejedná se tedy o zcela novou trestnou činnost, jejíž řešení by bylo vyvoláno až nyní vzniklým audiovizuálním dílem. S popsanou trestnou činností je však spojeno její obtížné odhalování a nízká míra prevence.

Děkuji Mgr. Aleš Cimbala

tiskový mluvčí

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.