Tiskové sdělení ze dne 24.2.2020

24. 2. 2020

V návaznosti na dotazy veřejných sdělovacích prostředků stran trestních řízení, která měla či mají probíhat ve spojitosti s audiovizuálním dílem dotýkajícím se problematiky tzv. „sexuálních predátorů na internetu“, mohu potvrdit, že se věcí zabývá více obvodních státních zastupitelství v Praze, především pak Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 7, kde byly řešeny čtyři věci. V jedné věci byla podána k Obvodnímu soudu pro Prahu 7 obžaloba, jedna věc byla vyřešena již v přípravném řízení za užití institutu podmíněného zastavení trestního stíhání. Další dvě věci se nacházejí v přípravném řízení, ve fázi vyšetřování. Obdobnou věcí se také zabývalo Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 3. V této věci již rozhodl Obvodní soud pro Prahu 3 trestním příkazem.

Problematice trestné činnosti páchané prostřednictvím veřejné sítě internetu se orgány činné v trestním řízení věnují soustavně a dlouhodobě. Mimo jiné jsou jimi řešeny i případy, které lze pod pojem „sexuální predátorství na internetu“ podřadit. V rámci obvodních státních zastupitelství spadajících pod Městské státní zastupitelství v Praze jsou vedena další obdobná trestní řízení. Nejedná se tedy o zcela novou trestnou činnost, jejíž řešení by bylo vyvoláno až nyní vzniklým audiovizuálním dílem. S popsanou trestnou činností je však spojeno její obtížné odhalování a nízká míra prevence.

Děkuji Mgr. Aleš Cimbala

tiskový mluvčí

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím