Tiskové sdělení ze dne 23. listopadu 2021

23. 11. 2021

V návaznosti na neúplné informování veřejnosti ve věci v mediálním prostoru označované jako “kauza Čapí hnízdo” ze strany České televize, a to v odvysílaném pořadu Události ze dne 23. listopadu 2021 z 19:00 hodin, si dovoluji doplnit následující.

Není pravdou, že by Městské státní zastupitelství v Praze odmítlo autorovi reportáže sdělit, jakým způsobem s mandátovým a imunitním výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky komunikuje. Městské státní zastupitelství v Praze pouze nekomentovalo obsah komunikace, neboť má za to, že s ohledem na neveřejnost přípravného řízení, kterou stanovuje trestní řád, by poskytování případných konkrétních informací týkajících se obsahu předmětné komunikace již překračovalo mantinely tohoto omezení, a to i s ohledem na veřejný zájem.

V reportáži byl použit kamerový záběr natočený dne 23. listopadu v 11:30 hodin. Dne 23. listopadu v 15:58 byl po předchozím tel. rozhovoru položen tiskovému mluvčímu prostřednicím e-mailu doplňující dotaz ve znění: “Jak vnímáte informace členů Mandátového a imunitního výboru, že dosud nedostali reakci na žádost o zpřístupnění spisu v kauze Čapí hnízdo?“.

Na tento dotaz bylo autorovi reportáže odpovězeno téhož dne v 16:20 hodin:
1 SPR 20/2021

Dobrý den,

bohužel těmito informacemi nedisponuji. Členové mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se s těmito připomínkami na zdejší státní zastupitelství neobrátili, respektive tato skutečnost nijak nevyplývá ze spisového materiálu. Přípis paní předsedkyně mandátového a imunitního výboru byl zdejšímu státnímu zastupitelství doručen 11. listopadu. V průběhu minulého týdne byla ve věci vyhotovena a odeslána odpověď přímo k rukám paní předsedkyně. Jak jsem již dříve uvedl, obsah vzájemné komunikace nebudeme s ohledem na neveřejnost přípravného řízení blíže specifikovat (přípravné řízení je neveřejné ze zákona). Každopádně součinnost je realizována běžným způsobem v rámci zákonných mantinelů.“.

Pro účely televizního zpravodajství byla odpověď zaslána i ve zvukové podobě.

S ohledem na uvedené tedy Česká televize ve své reportáži veřejnost informovala neúplně, neboť výroky Vážené paní předsedkyně výboru prof. JUDr. Válkové a Váženého pana poslance Bendy byly nepřesné a zdejší státní zastupitelství tyto uvedlo na pravou míru. Jelikož dozorový státní zástupce reagoval na přípis přímo paní předsedkyně výboru, adresoval odpověď k jejím rukám prostřednictvím poštovního doručovatele. Dovolujeme si tedy předpokládat, že již reakce byla doručena a pokud o tom paní předsedkyně neví, patrně ji nalezne v dosud nezpracované příchozí korespondenci.

Do budoucna věříme v korektnější nakládání s informacemi, které mohou být z přípravného řízení poskytovány v značně omezené míře, ze strany autora reportáže.

Mgr. Aleš Cimbala

tiskový mluvčí

Městské státní zastupitelství v Praze
Nám. 14. Října 2188/9

150 00 Praha 5

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím