Tiskové sdělení ze dne 23. listopadu 2021

23. 11. 2021

V návaznosti na neúplné informování veřejnosti ve věci v mediálním prostoru označované jako “kauza Čapí hnízdo” ze strany České televize, a to v odvysílaném pořadu Události ze dne 23. listopadu 2021 z 19:00 hodin, si dovoluji doplnit následující.

Není pravdou, že by Městské státní zastupitelství v Praze odmítlo autorovi reportáže sdělit, jakým způsobem s mandátovým a imunitním výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky komunikuje. Městské státní zastupitelství v Praze pouze nekomentovalo obsah komunikace, neboť má za to, že s ohledem na neveřejnost přípravného řízení, kterou stanovuje trestní řád, by poskytování případných konkrétních informací týkajících se obsahu předmětné komunikace již překračovalo mantinely tohoto omezení, a to i s ohledem na veřejný zájem.

V reportáži byl použit kamerový záběr natočený dne 23. listopadu v 11:30 hodin. Dne 23. listopadu v 15:58 byl po předchozím tel. rozhovoru položen tiskovému mluvčímu prostřednicím e-mailu doplňující dotaz ve znění: “Jak vnímáte informace členů Mandátového a imunitního výboru, že dosud nedostali reakci na žádost o zpřístupnění spisu v kauze Čapí hnízdo?“.

Na tento dotaz bylo autorovi reportáže odpovězeno téhož dne v 16:20 hodin:
1 SPR 20/2021

Dobrý den,

bohužel těmito informacemi nedisponuji. Členové mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se s těmito připomínkami na zdejší státní zastupitelství neobrátili, respektive tato skutečnost nijak nevyplývá ze spisového materiálu. Přípis paní předsedkyně mandátového a imunitního výboru byl zdejšímu státnímu zastupitelství doručen 11. listopadu. V průběhu minulého týdne byla ve věci vyhotovena a odeslána odpověď přímo k rukám paní předsedkyně. Jak jsem již dříve uvedl, obsah vzájemné komunikace nebudeme s ohledem na neveřejnost přípravného řízení blíže specifikovat (přípravné řízení je neveřejné ze zákona). Každopádně součinnost je realizována běžným způsobem v rámci zákonných mantinelů.“.

Pro účely televizního zpravodajství byla odpověď zaslána i ve zvukové podobě.

S ohledem na uvedené tedy Česká televize ve své reportáži veřejnost informovala neúplně, neboť výroky Vážené paní předsedkyně výboru prof. JUDr. Válkové a Váženého pana poslance Bendy byly nepřesné a zdejší státní zastupitelství tyto uvedlo na pravou míru. Jelikož dozorový státní zástupce reagoval na přípis přímo paní předsedkyně výboru, adresoval odpověď k jejím rukám prostřednictvím poštovního doručovatele. Dovolujeme si tedy předpokládat, že již reakce byla doručena a pokud o tom paní předsedkyně neví, patrně ji nalezne v dosud nezpracované příchozí korespondenci.

Do budoucna věříme v korektnější nakládání s informacemi, které mohou být z přípravného řízení poskytovány v značně omezené míře, ze strany autora reportáže.

Mgr. Aleš Cimbala

tiskový mluvčí

Městské státní zastupitelství v Praze
Nám. 14. Října 2188/9

150 00 Praha 5

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.