Tiskové sdělení ze dne 20. listopadu 2020

20. 11. 2020

V návaznosti na dotazy veřejných sdělovacích prostředků a společenský přesah řešené věci zdejší státní zastupitelství informuje o kauze týkající se šíření poplašné zprávy v souvislosti s opatřeními týkajícími se boje proti Covid-19 (SARS-CoV-2).

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 10 se zabývalo sdělovacími prostředky medializovanou kauzou, kdy mimo jiné žena prostřednictvím sítě internet šířila zprávu ve znění: „Čau lidi, jenom jsem vám to chtěla říct, sice to není úplně úsměvná zpráva, ale teďka mě ta holčina napsala další update od tý mamky z toho ministerstva ohledně tý celkový karantény a jenom jsem vám chtěla předat informaci, abyste si když tak přes vejkend nakoupili  jídlo, protože maj to vyhlašovat z neděle na pondělí anebo až bude prostě tisíc nakaženejch, což bude si myslím za chvilku, ale každopádně by to prej mělo probíhat tak, že fakt bude armáda v ulicích, uzavřou se ulice, do obchodů se bude moct buď jenom po deseti, deset lidí max nebo vůbec, nebo budou úplně zavřený a bude to fakt, prostě lidi budou muset bejt doma. Fakt nebude se moct vůbec vůbec nikam vycházet. Tak jenom jsem chtěla info, když to mám takhle z první ruky, tak si nakupte, třeba dneska se běžte ještě provětrat, ať pak prostě vás to nepřekvapí, třeba to nenastane, ale prej už to tam jakoby podepsali a pak to budou jenom hlásit do telky“.

V průběhu přípravného řízení (tzv. prověřování) byly zjištěny takové skutečnosti, které nasvědčovaly tomu, že se dvě osoby (žena, která byla původcem zprávy a žena, která byla autorkou mimo jiné výše uvedené audionahrávky) dopustily zločinu šíření poplašné zprávy podle ustanovení § 357 odst. 1, odst. 4 písm. a) trestního zákoníku. Pachatel tohoto trestného činu je ohrožen trestem odnětí svobody na dvě léta až osm let. Těmto osobám bylo sděleno obvinění, proti kterému podaly řádný opravný prostředek (stížnost). O stížnosti rozhodovalo Městské státní zastupitelství v Praze.

Státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze po posouzení věci dospěla k závěru, že z nashromážděných důkazů vyplývají dostatečné důvody pro zahájení trestního stíhání. Jednání obou obviněných vykazovalo všechny zákonné znaky zločinu šíření poplašné zprávy (ustanovení § 357 odst. 1, odst. 4 písm. a) trestního zákoníku). Zároveň státní zástupkyně zohlednila skutkové okolnosti, na jejichž základě bylo možné dospět k závěru, že dosavadním průběhem trestního řízení bylo dosaženo jeho účelu a proto usnesení o sdělení obvinění zrušila a věc odložila.

Ve stručnosti lze shrnout, že ve prospěch obviněných byla především hodnocena skutečnost, že dosud vedly řádný život. Při šíření poplašné zprávy pak jednaly v úmyslu nepřímém, sdělily zprávu omezenému okruhu osob. Nebyly to ony, kdo zprávu rozeslal mimo uzavřenou skupinu vytvořenou v rámci aplikace Messenger, byť s ohledem na formu, v jaké zprávy vytvořily, a skutečnost, že je vložily do internetového prostoru, musely být srozuměny s možností jejího dalšího nekontrolovatelného šíření. Obě obviněné po zjištění, že se zpráva v internetovém prostoru šíří, se samy snažily, byť v rámci vlastních a již značně omezených možností, jejímu dalšímu šíření zabránit. Obviněné se v této souvislosti obrátily na osoby, jimž původně zprávu zaslaly a apelovaly na ně, aby zprávu dále nerozšiřovaly, přičemž autorka hlasové zprávy sama kontaktovala policii za účelem poskytnutí potřebné součinnosti při objasnění věci. Zároveň jejich jednání, byť k tomu bylo způsobilé, nebylo fakticky ve větším měřítku provázeno jakýmkoli dalším neúčelným a v dané době nežádoucím jednáním obyvatel ČR, zejména jednáním v podobě nadměrného zvýšení nákupů potravin či jiného zboží a vytváření hrozby jejich nedostatku nebo nedostupnosti. Následky jednání obviněných tudíž nedosáhly takového rozsahu ani intenzity, jaké jsou jinak obvyklé při spáchání trestného činu šíření poplašné zprávy.

V rámci prevenční funkce trestního řízení je tedy namístě veřejnost informovat, že předmětné jednání obviněných osob bylo v průběhu přípravného řízení shledáno za trestný čin, avšak s ohledem na okolnosti věci, především pak s ohledem na snahu obviněných odčinit škodlivé následky svého jednání, spolupráci s policejním orgánem a dosud vedený řádný život bylo užito institutu zastavení trestního stíhání, respektive odložení věci (ustanovení § 159a odst. 4 trestního řádu za aplikace ustanovení § 172 odst. 2 písm. c) trestního řádu).

Aleš Cimbala

tiskový mluvčí

Městské státní zastupitelství v Praze
Nám. 14. Října 2188/9

150 00 Praha 5

mluvci@msz.pha.justice.cz

Tel.: (+420) 737 247 285

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.