Tiskové sdělení ze dne 19. září 2023

19. 9. 2023

K opakovaným dotazům sdělovacích prostředků Městské státní zastupitelství v Praze poskytuje veřejnosti informace o podání obžaloby v mediálně sledované kauze týkající se hospodaření s majetkem státní příspěvkové organizace.

Státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze podala dne 9. srpna 2023 k Městskému soudu v Praze obžalobu na 12 fyzických osob. Hlavnímu obviněnému je obžalobou kladeno za vinu, že se dopustil celkem 19-ti jednání, v jejichž rámci naplnil skutkové podstaty pokračujícího zločinu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě dílem dokonaného a dílem ve stádiu pokusu, pokračujícího přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku dílem dokonaného a dílem ve stádiu pokusu, pokračujícího přečinu poškození cizích práv, a dokonaného pokračujícího zločinu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pokračujícího zločinu přijetí úplatku, dokonaného pokračujícího přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku a dalšího pokračujícího přečinu poškození cizích práv.

Jednání hlavního obviněného, tak jak bylo v rámci přípravného řízení zjištěno, se sestávalo zejména z následujících prvků. Obviněný v rozporu se zákonem (zejména zákonnou povinností řádně hospodařit s prostředky mu svěřenými, či v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele vyplývajícími ze zákoníku práce) jako zaměstnanec státní příspěvkové organizace zneužíval svého postavení a vlivu na zadávání a rozhodování o veřejných zakázkách a v souvislosti s veřejnými zakázkami, v úmyslu opatřit si prospěch, zjednal vícekrát přednost dodavateli, a to jím fakticky ovládané společnosti, na úkor jiných potenciálních dodavatelů. Tímto zajistil jednak jím fakticky ovládané společnosti neoprávněný prospěch v podobě možnosti poskytování předmětných služeb, tak zároveň tímto sobě zajistil značný prospěch v podobě rozdílů mezi státní příspěvkovou organizací zaplacenými finančními prostředky a prokazatelně jím fakticky ovládanou společností vynaloženými náklady na zajištění předmětných služeb. Zároveň obviněný fakticky ovládal a činil úkony či dával pokyny k činění úkonů za společnost, jež byla založena třetí osobou na jeho pokyn a tato osoba byla nadále ve společnosti evidována jako jediný společník, byť očekávala, že dojde k převedení společnosti na obviněného. Obviněný úkony v jím fakticky ovládané společnosti realizoval bez vědomí formálně evidovaného jediného společníka, čím mu způsobil vážnou újmu na jeho nehmotných právech.

K vyplacení části finančních prostředků s ohledem na již realizovaný zásah policejního orgánu nedošlo, z tohoto důvodu část jednání, které je hlavnímu obviněnému kladeno obžalobou za vinu, dosahuje toliko úrovně pokusu.

Zbylých jedenáct obviněných osob pak participovalo s hlavním obviněným na dalším protiprávním jednáním. Šlo o osoby jednající za další dodavatele, kteří též profitovali z jiných hlavním obviněným ovlivněných veřejných zakázek. Na oplátku za zajištění veřejných zakázek pro jejich společnosti tito ostatní obvinění hlavnímu obviněnému poskytovali finanční protiplnění, čím mu, jakož to úřední osobě, poskytovali úplatky v souvislosti s obstaráním věci obecného zájmu, a to na žádost hlavního obviněného.

Podanou obžalobou se nyní bude zabývat Městský soud v Praze. V podrobnostech si dovoluji odkázat na přednes obžaloby před nalézacím soudem v rámci prvého hlavního líčení.

Mgr. Aleš Cimbala

tiskový mluvčí

Městské státní zastupitelství v Praze
Nám. 14. Října 2188/9

150 00 Praha 5

mluvci@msz.pha.justice.cz

Tel.: (+420) 737 247 285

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.