Tiskové sdělení ze dne 16. února 2023

16. 2. 2023

Včerejšího dne (15. února 2023) bylo zdejší státní zastupitelství vyrozuměno o závěrech dohledové prověrky vykonané Vrchním státním zastupitelstvím v Praze ve věci mediálně označované jako: „reklamní větev kauzy Čapí hnízdo“. Součástí vyrozumění o provedeném dohledu je též závazný pokyn vyššího státního zastupitelství sestávající se ze sedmi dílčích bodů. Byť není s ohledem na neveřejnost přípravného řízení možné, jakkoliv blíže obsah pokynu a navazující úkony konkretizovat, lze v obecné rovině poznamenat, že pokynem bylo státnímu zástupci uloženo, aby ve spolupráci s policejním orgánem doplnil dosavadní prověřování. Obsahem pokynu tedy není dozorovému státnímu zástupci uloženo, aby inicioval policejní orgán k bezprostřednímu zahájení trestního stíhání konkrétních osob. Ve věci tak nadále bude probíhat prověřování.

Nyní se tedy s výsledky provedeného dohledu již podrobně seznamuje dozorový státní zástupce z Městského státního zastupitelství v Praze, který následně jednotlivé dílčí body pokynu splní, či jejich splnění uloží policejnímu orgánu. Samotný pokyn je pak pro zdejší státní zastupitelství, respektive dozorového státního zástupce závazný. S ohledem na obsah uloženého pokynu lze dospět k závěru, že si jeho splnění a realizace následných nebo navazujících kroků vyžádá delší časovou dotaci. Za současného stavu není možné predikovat, jaký důkazní stav bude panovat po splnění uloženého pokynu a provedení navazujících úkonů, tj. zda nově provedené úkony povedou k zahájení trestního stíhání, či bude muset být věc s ohledem na důkazní stav vyřízena jinak (např.: odložena).

Mgr. Aleš Cimbala

tiskový mluvčí

Městské státní zastupitelství v Praze


nám. 14. Října 2188/9

150 00 Praha 5

mluvci@msz.pha.justice.cz

Tel.: (+420) 737 247 285

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.