Tiskové sdělení ze dne 16. listopadu 2022

16. 11. 2022


Městské státní zastupitelství v Praze ukončilo dohledovou prověrku ve věci týkající se trestního stíhání jedné fyzické osoby pro více skutků znásilnění a vydírání, kterých se měl obviněný dle dosavadních poznatků z přípravného řízení trestního dopustit v osmdesátých, devadesátých letech i po roce 2000. Tato prověrka byla zahájena na základě podnětu podaného obviněným.

Námitky v podnětu k výkonu dohledu obsažené byly shledány za nedůvodné a podnět byl odložen. 

S ohledem na komplexnost dohledové prověrky (tedy na přezkum prováděný nad rámec námitek obviněného) však zdejší státní zastupitelství uložilo Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 8, které ve věci vykonává dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení, aby se věcí dále zabývalo. Z důvodu rozsahu věci, počtu skutků a jejich časový odstup od dnešních dnů bude muset obvodní státní zastupitelství podrobněji vypořádat otázku právní kvalifikace jednotlivých skutků s přihlédnutím k úpravě platné v době jejich spáchání a s tím související otázku promlčení.

S ohledem na aktuální informace z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 8 pak mohu doplnit, že toto na základě dohledových závěrů věc vrátilo policejnímu orgánu k doplnění vyšetřování. Policejní orgán bude tedy ve věci provádět další vyšetřování za účelem vyjasnění výše předestřených otázek. 

V souvislosti s touto skutečností státní zastupitelství připomíná výzvu policejního orgánu zveřejněnou dle ustanovení § 8d odst. 1 trestního řádu, kdy je možné, aby se s ohledem na dále prováděné vyšetřování, případné další osoby, které by jednáním obviněného mohly být poškozeny, obrátily na orgány činné v trestním řízení, a to především na zvláštním kontaktním telefonním čísle Policie ČR 732 100 239.

Mgr. Aleš Cimbala

tiskový mluvčí

Městské státní zastupitelství v Praze
Nám. 14. října 2188/9

150 00 Praha 5

mluvci@msz.pha.justice.cz

Tel.: (+420) 737 247 285

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.