Tiskové sdělení ze dne 12. dubna 2023

12. 4. 2023

Dnešního dne podal státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze k Vrchnímu soudu v Praze odvolání ve věci mediálně označované jako „kauza Čapí hnízdo“. Odvolání bylo podáno jako tzv. “blanketní“, tj. bez podrobnějšího odůvodnění. Odůvodnění bude následně, v dodatečné lhůtě (do 5. května 2023), doplněno.

S ohledem na rozsah písemného vyhotovení rozsudku, jeho strukturu a složitost věci nyní státní zástupce doručený rozsudek podrobně studuje. Zabývá se jednotlivými právními úvahami soudu a následně zváží, jakou argumentaci užije a jaké konkrétní skutečnosti odvoláním napadne.

Již po vyhlášení nynějším odvoláním napadeného rozsudku existovaly důvodné úvahy stran toho, že bude nutné odvolání skutečně podat. Je samozřejmé, že stručné odůvodnění rozsudku, které provedl předseda senátu bezprostředně po vyhlášení rozsudku nemůže bezezbytku pojmout veškeré právní úvahy soudu a důsledně vysvětlit podrobnosti, na jejichž základě dospěl soud k danému způsobu rozhodnutí o obžalobě. Z tohoto důvodu bylo nutné vyčkat právě na písemné vyhotovení rozsudku, které mohlo, respektive mělo pochybnosti spojené s daným způsobem rozhodnutí vysvětlit. Neboť však i po obdržení opisu rozsudku část pochybností považujeme nadále za důvodnou a též s ohledem na dřívější právní závěry vyslovené Nejvyšším státním zastupitelstvím při zrušení rozhodnutí o zastavení trestního stíhání, dospěl dozorový státní zástupce k závěru, že za dané situace nelze učinit jinak, než-li odvolání podat.

Mgr. Aleš Cimbala

tiskový mluvčí

Městské státní zastupitelství v Praze
Nám. 14. Října 2188/9

150 00 Praha 5

mluvci@msz.pha.justice.cz

Tel.: (+420) 737 247 285

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.