Tisková zpráva ze dne 7. listopadu 2023

7. 11. 2023

Nový způsob páchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti souvisejí zejména s nákupem a prodejem kryptoměn.

V souladu s prevenční funkcí trestního řízení si Městské státní zastupitelství v Praze dovoluje varovat veřejnost před pácháním jednání, které by mohlo naplnit skutkovou podstatu trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti.

V rámci praxe se státní zastupitelství v poslední době setkává s novým a stále se rozšiřujícím  způsobem páchání trestné činnosti, na nějž si dovoluji veřejnost upozornit.

O jaké jednání jde?

Náhodným osobám či osobám mnohdy vytipovaným na základě jejich aktivit spojených s amatérským nákupem či prodejem kryptoměn zavolá neznámá osoba. Legendy odůvodňující uskutečnění hovoru se mohou v jednotlivých případech lišit. V některých případech může volající volanému tvrdit, že vyhrál v soutěži a pokud chce výhru získat, je potřeba realizovat následující kroky, s kterými volající volanému ochotně pomůže (nabídne pomoc). Jindy může jít o sdělení, že volaný získal při obchodování s kryptoměnami nečekaný výnos, či pokud zprostředkuje další obchody s kryptoměnami, může za tyto obchody inkasovat od volajícího odměnu či provize. Následně volající v jednom hovoru, či v různých dalších na sebe navazujících a opakovaných hovorech, z jednoho i různých účastnických telefonních čísel, kdy někdy může dojít i k uskutečnění hovorů od různých osob, avšak vždy se shodným záměrem, je po volaném požadováno umožnění vzdáleného přístupu k počítači či mobilnímu telefonu s přístupem do internetového bankovnictví, či plnění pokynů souvisejících s přijímáním finančních prostředků od neznámých osob na osobní bankovní účet (účty) volaného. Za tyto finanční prostředky připsané na účet volaného následně volající za aktivní účasti volaného, nebo přímo volaný na základě sdělených instrukcí zakoupí kryptoměny, s kterými umožní volajícímu disponovat (převádět je například v rámci elektronických peněženek). Volající si následně kryptoměny převede mimo dispozici volaného.

V rámci výše uvedeného zjednodušeného popisu skutkového děje je nutné veřejnost upozornit na skutečnost, že pokud volaný umožní s ohledem na absolutní absenci elementární opatrnosti dispozici se svým internetovým bankovnictvím, aktivně volajícímu pomáhá, plní jeho pokyny (zasílá mu potvrzovací kódy, nakupuje kryptoměny, registruje se na platformách umožňujících obchodní s kryptoměnami, neověřuje si původ přijatých finančních prostředků a tyto následně zobchodovává za kryptoměny atd.) může svým jednáním spáchat trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti.

Z uvedených důvodů Městské státní zastupitelství v Praze apeluje na širokou veřejnost, aby se zvýšenou péčí přistupovala k správě svých bankovních účtů, neumožňovala vzdálenou správu svých zařízení (mobilů a počítačů) nedůvěryhodným osobám a nenasedala na legendy o výhrách v soutěžích, kterých se neúčastnila, či na sliby o zisku neočekávaného zisku či provize, neboť neznalost zákona neomlouvá. I osoba, která původně spáchání trestného činu neplánovala, ale pod příslibem výhry, či provize bez opodstatněného (logického a věrohodného) důvodu fakticky umožnila zastření původu věci, která je výnosem z trestné činnosti tím, že zakryla nebo utajila její skutečnou povahu, umístění, pohyb, nakládání s ní, vlastnické nebo jiné právo k ní, nebo jinak usilovala o to, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění původu věci, se může vystavit nebezpečí nikoliv pouze trestního stíhání pro trestný čin, ale s ohledem na rozhodující praxi soudů i uznání viny a uložení trestu.

Mgr. Aleš Cimbala

tiskový mluvčí

Městské státní zastupitelství v Praze
nám. 14. října 2188/9

150 00  Praha 5

mluvci@msz.pha.justice.cz

Tel.: (+420) 737 247 285

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.