Tisková zpráva ze dne 5.1.2023

5. 1. 2023

V kauze mediálně označované jako kauza Čapí hnízdo“ dnes zazněla závěrečná řeč státního zástupce.

Státní zástupce v rámci své závěrečné řeči uvedl podrobný rozbor skutkových i právních otázek předmětné věci. Setrval na závěrech uvedených v obžalobě, zároveň však nastínil i jakousi minimalistickou verzi, kterou máme za prokázanou i bez ohledu na řešení složité právní otázky relevantního a sousedního trhu, ať to, že obžalovaný manipuloval, či řídil jednání týkající se manipulace s akciemi, které fakticky nebyly nikdy převedeny na nové akcionáře, minimálně na svědka Andreje Babiše mladšího.

Ve stručnosti lze základní body závěrečné řeči státního zástupce shrnout do následujících (zjednodušených) bodů:

Pochybný převod akcií

–      Faktické nepředání akcií. Ti, kteří měli předávat akcie akcionářům (právnička), popřeli, že by akcie předávali.

–      Neplatné valné hromady. Jeden akcionář nelogicky zastoupen více zástupci.

–      Pozdržení platby za akcie až do doby po získání dotace.

–      Popření podpisu, či nabytí, držení a uplatnění akcií A.B. ml.

Dostatek finančních zdrojů v rozporu s dotačními pravidly (dotace byla určena pro firmy, které nebyly schopny realizovat projekt z vlastních prostředků).

Svědkyně Procházková jako insider jedné firmy zajistila, de facto využila jméno svého zaměstnavatele a kontakty získané v souvislosti se svým zaměstnáním, aby zprostředkovala vysoký úvěr pro údajně cizí firmu, a to bez jakýchkoliv protestů zaměstnavatele a vlastníků.

Státní zástupce též připomenul, že že strany svědka Nenadála zazněly informace o koupi jiné firmy, která by realizaci Čapího hnízda mohla uskutečnit, a to dříve, než byla výstavba farmy realizována nyní prověřovaným způsobem.

Státní zástupce se též věnoval otázce relevantního trhu, kdy poukázal, že sama farma Čápi hnizdo trh, na kterém chce působit, umístila do území celé České republiky.

–      Znalci povoláni obhajobou dále nehodnotili otázku trhu jako takovou (neboť jde o otázku právní), ale toliko zastupitelnost produktu a služeb.

–      Konkurenční produkty spatřujeme minimálně ve spojitosti s Průhonickou Sokolovnou, neboť tato poskytuje také kongresové a restaurační služby. Znalkyně zároveň přiznala, že ji není známo, jak sokolovna vypadá a de facto degradovala toto zařízení na sportoviště s průměrným stravováním.

–      Zároveň je z pohledu státního zastupitelství nedostatečně znalci hodnocena otázka reklamní činnosti.

Sousední trh

–      Významný vstup hodnocen pouze ekonomicky, ale toto není jediná podmínka pro stanovení sousedního trhu.

–      Odkaz na zprávu OLAF.

Státní zástupce se také vyjádřil k otázce vrácení 50.000.000 Kč a konstatoval, že z pohledu trestního práva tato skutečnost nemůže mít vliv na naplnění znaků skutkové podstaty. Tato skutečnost má však dopady na úvahy o výši a druhů trestu.

K subjektivní stránce lze pak ve stručnosti vyjádření státního zástupce shrnout takto. Zájem obžalované ležel v ekonomické rovině, a i ve snaze o splnění snů. Obdobná motivace je patrná i u obžalovaného. Lze ji specifikovat uspokojením a dosažením jeho srdečního, nebo nejlepšího projektu a samozřejmě též ziskem, ekonomickým přínosem pro jeho společnosti.

Na závěr se státní zástupce věnoval právní kvalifikaci jednání u obou obžalovaných a vysvětlil, proč obžalované viní z konkrétních skutkových podstat trestných činů.  Obžalované návrh uznat vinnými a jako tresty navrhl pro obžalovaného trest odnětí svobody ve výměře tři roky odložený na zkušební dobu v trvání pěti let a peněžitý trest v souhrnné výši 10.000.000 Kč. Pro obžalovanou úhrnný trest odnětí svobody ve výměře tři roky odložený na zkušební dobu v trvání pěti let a peněžitý trest 500.000 Kč. 

Mgr. Aleš Cimbala

tiskový mluvčí

Městské státní zastupitelství v Praze

Nám. 14. října 2188/9

150 00 Praha 5

mluvci@msz.pha.justice.cz

Tel.: (+420) 737 247 285

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.