Tisková zpráva ze dne 3.4.2019

3. 4. 2019

V reakci na text publikovaný dne 27. 3. 2019 na webové stránce „https://neovlivni.cz/bitva-o-capi-hnizdo-je-ve-finale-klicem-je-zalobce-saroch/“ vydává Městské státní zastupitelství v Praze toto dementi.

Městskému státnímu zastupitelství v Praze není znám zdroj informací, které tvořily podkladový materiál pro vznik předmětného textu. S ohledem na normy trestního práva je namístě vysvětlit, že překvalifikování trestného činu může vycházet pouze ze skutečností, které byly v přípravném řízení zjištěny. Kvalifikování protiprávního jednání na daný trestný čin není subjektivním (ovlivnitelným) rozhodnutím, ale vychází z popisu skutku tak, jak byl v průběhu vyšetřování zjištěn (objektivní hledisko). Nikoliv každý trestný čin má svou alternativu v podobě neúmyslného jednání. V současné době s ohledem na fázi trestního řízení nelze věc blíže specifikovat. Obecně lze říci, že v případě překvalifikování jednání na jiný trestný čin, nenastává bez dalšího promlčení trestného činu. Promlčecí doba (její délka a běh) je taxativně vymezena trestním zákoníkem.

S ohledem na skutečnost, že v této věci má vyhrazené právo na podávání informací Městské státní zastupitelství v Praze, které jako jediné může v současné chvíli podávat o věci relevantní a ověřené informace, a za stavu, kdy nebyly autorkou textu uvedené informace u Městského státního zastupitelství v Praze nijak ověřovány, nelze text považovat za důvěryhodný a pravdivý.

Městské státní zastupitelství v Praze shora uvedený text označuje za spekulativní a ve věcech dotýkajících se institutů trestního řízení za nepravdivý.

Mgr. Aleš Cimbala

tiskový mluvčí

mluvci@msz.pha.justice.cz

Tel.: (+420) 737 247 285

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím