Tisková zpráva ze dne 3.4.2019

3. 4. 2019

V reakci na text publikovaný dne 27. 3. 2019 na webové stránce „https://neovlivni.cz/bitva-o-capi-hnizdo-je-ve-finale-klicem-je-zalobce-saroch/“ vydává Městské státní zastupitelství v Praze toto dementi.

Městskému státnímu zastupitelství v Praze není znám zdroj informací, které tvořily podkladový materiál pro vznik předmětného textu. S ohledem na normy trestního práva je namístě vysvětlit, že překvalifikování trestného činu může vycházet pouze ze skutečností, které byly v přípravném řízení zjištěny. Kvalifikování protiprávního jednání na daný trestný čin není subjektivním (ovlivnitelným) rozhodnutím, ale vychází z popisu skutku tak, jak byl v průběhu vyšetřování zjištěn (objektivní hledisko). Nikoliv každý trestný čin má svou alternativu v podobě neúmyslného jednání. V současné době s ohledem na fázi trestního řízení nelze věc blíže specifikovat. Obecně lze říci, že v případě překvalifikování jednání na jiný trestný čin, nenastává bez dalšího promlčení trestného činu. Promlčecí doba (její délka a běh) je taxativně vymezena trestním zákoníkem.

S ohledem na skutečnost, že v této věci má vyhrazené právo na podávání informací Městské státní zastupitelství v Praze, které jako jediné může v současné chvíli podávat o věci relevantní a ověřené informace, a za stavu, kdy nebyly autorkou textu uvedené informace u Městského státního zastupitelství v Praze nijak ověřovány, nelze text považovat za důvěryhodný a pravdivý.

Městské státní zastupitelství v Praze shora uvedený text označuje za spekulativní a ve věcech dotýkajících se institutů trestního řízení za nepravdivý.

Mgr. Aleš Cimbala

tiskový mluvčí

mluvci@msz.pha.justice.cz

Tel.: (+420) 737 247 285

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.