Tisková zpráva ze dne 27.6.2022

27. 6. 2022

Dne 24. června 2022 bylo Městskému státnímu zastupitelství v Praze předloženo policejním orgánem usnesení o odložení věci v mediálním prostoru mimo jiné označované jako “kauza reklamy na farmě Čapí hnízdo“. Předložené usnesení bylo zaevidováno a nyní se jím bude zabývat dozorový státní zástupce, který věc z úřední povinnosti prostuduje. Po provedeném přezkumu, budou-li mít závěry policejního orgánu dostatečného podkadu v nashromážděných důkazech (tj. předloženém spisovém materiálu), usnesení o odložení věci akceptuje. Pokud státní zástupce shledá rozhodnutí policejního orgánu za nedůvodné (předčasné či nemající dostatečné opory v zajištěných důkazech), usensení zruší a s ohledem na konkrétní nedostatky uloží policejnímu orgánu odpovídající pokyn, kterým bude policejní orgán ve svém dalším postupu vázán. Do doby skončení přezkumu věci ze strany dozorového státního zástupce není možné k věci podat žádné další bližší informace.

S pozdravem


Mgr. Aleš Cimbala

tiskový mluvčí


Městské státní zastupitelství v Praze

Nám. 14. Října 2188/9

150 00 Praha 5


mluvci@msz.pha.justice.cz

Tel.: (+420) 737 247 285

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.