Tisková zpráva ze dne 26. 9. 2018

26. 9. 2018

V reakci na článek publikovaný dne 26. 9. 2018 v deníku Právo pod názvem „Žalobce obviněn z korupce“ vydává Městské státní zastupitelství v Praze toto doplňující vyjádření.

Na základě pokynu státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 bylo zahájeno trestní stíhání státního zástupce dosud působícího na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 4. Státnímu zástupci je kladeno za vinu spáchání zvlášť závažného zločinu přijetí úplatku dle ustanovení § 331 odst. 1, 3 písm. b) trestního zákoníku, kdy se měl tohoto skutku dopustit v lednu roku 2013. Obviněný státní zástupce podal proti usnesení o zahájení trestního stíhání stížnost. Instancí příslušnou k rozhodnutí o tomto opravném prostředku je Městské stání zastupitelství v Praze, neboť trestní stíhání bylo zahájeno z pokynu státního zástupce, jak bylo uvedeno výše.

Ve věci trestně stíhaného státního zástupce nebyl dosud Městským státním zástupcem podán návrh na dočasné zproštění funkce, a to s ohledem na dosavadní průběh trestního stíhání, značný časový odstup od spáchání trestného činu, a především pak s ohledem na skutečnost, kdy dosud nebyla stížnost obviněného státního zástupce směřující proti usnesení o zahájení trestního stíhání předložena Městskému státnímu zastupitelství v Praze. Podáním návrhu na dočasné zproštění funkce státního zástupce za shora popsaného stavu by bylo signálem, že před samotným rozhodnutím o stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání předjímá Městské státní zastupitelství v Praze bezpředmětnost námitek ve stížnosti obsažených.

O dočasném zproštění funkce státního zástupce, který je trestně stíhán, a to do pravomocného skončení trestního stíhání, rozhodne ministr spravedlnosti.

Mgr. Aleš Cimbala

tiskový mluvčí

mluvci@msz.pha.justice.cz

Tel.: (+420) 737 247 285

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím