Tisková zpráva ze dne 20.2.2020

20. 2. 2020

 Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 7 podal dne ‪19. 2. 2020‬ k Obvodnímu soudu pro Prahu 7 obžalobu na dvě osoby v souvislosti s pádem Lávky pro pěší přes Vltavu v Praze Troji.

 Jedné obviněné osobě je obžalobou kladeno za vinu, že při vypracování projektu provedla nedostatečné výpočty týkající se zatížení mostu. Ve statistických výpočtech zcela nebo z části absentovalo zohlednění vedlejších vlivů zatížení větrem a teplotou. Dále do projektové dokumentace ani do technické zprávy neuvedla technologický postup injektáže kabelových kanálů předpínacích lan. Zároveň bylo v projektu zvoleno takové uložení nosných a předpínacích lan, které pro jejich vzájemný dotyk neumožňovalo obalení po celém jejich povrchu injektážní maltou, tj. dostatečnou ochranu nosného systému. Zároveň byl obviněnou osobou navržen systém odvzdušnění, který neplnil svou funkci. Obviněná osoba dle obžaloby nevykonávala jako projektant řádně autorský dozor, což vedlo k nekvalitnímu provedení prací na stavbě a nedostatečné ochraně nosné konstrukce lávky před korozí. Byť technická norma upravující mosty z předpjatého betonu stanoví, že se u těchto staveb musí provádět stálá kontrola a opravy injektáže, uvedla obviněná osoba v technické zprávě, že vlastní konstrukce údržbu nepotřebuje.

 Ve vztahu k druhé obviněné osobě dozorový státní zástupce v obžalobě uvedl, že této byl znám technický stav lávky, který odpovídal špatnému až havarijnímu stavu. Obviněná osoba měla k dispozici řadu záznamů o prohlídkách (38 prohlídek) a patnáct posudků a zkoušek vypracovaných za období roku 1995 až 2017, které na nevyhovující stav lávky upozorňovaly. Obviněná osoba při údržbě lávky nezajistila nepoužívání posypových solí, byť jejich použití bylo zakázáno ve stavební dokumentaci. Dále neprovedla posouzení zatížitelnosti lávky a další postupy a opatření, které předepisují normy pro lávky ve špatném, velmi špatném a havarijním stavu. Obviněná osoba neinicializovala nutné a vhodné opravy či údržbu lávky, ani neprovedla taková opatření, která by omezila přístup chodců.

 V důsledku chyb v projektu a konstrukci lávky došlo k narušení ocelových lan korozí a při špatném vyhodnocení stavu lávky a nevhodně provedených opravách, které nevedly k zvýšení zatížitelnosti, došlo dne 2. 12. 2017 k jejímu zřícení.

 Jednání obviněných bylo obžalobou kvalifikováno jako přečin obecného ohrožení z nedbalosti.

Mgr. Aleš Cimbala   

tiskový mluvčí  

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.