Tisková zpráva ze dne 19. dubna 2022

19. 4. 2022

Tiskové sdělení ze dne 19. dubna 2022

Státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze podala na začátku měsíce dubna k Městskému soudu v Praze obžalobu na jednu fyzickou osobu, a to celkem pro pět skutků, kterými obviněný dle výrokové části obžaloby naplnil skutkovou podstatu pokusu zločinu těžkého ublížení na zdraví ze zavrženíhodné pohnutky, dále přečinu poškození cizí věci, pokusu zločinu vraždy spáchané po předchozím uvážení  v jednočinném souběhu s přečinem nedovoleného ozbrojování, zločinu vraždy úřední osoby pro výkon její pravomoci (a) spáchaného s ohledem na předchozí právní kvalifikaci opakovaně a přečinu nedovoleného ozbrojování tím, že bez povolení vyrobil a přechovával střelnou zbraň a větší množství střeliva, a na zbrani provedl konstrukční změny směřující ke zvýšení její účinnosti.

Samotný popis skutku lze s ohledem na zákonná omezení vztahující se k podávání informací z trestního řízení přiblížit následujícím, pro potřeby sdělení, zjednodušeným způsobem. První skutek, pro který byla státní zástupkyní obžaloba podána, se týká napadení ženy, na kterou obviněný ze zavrženíhodné pohnutky spočívající ve vyvolání následného psychického traumatu z daného zohyzdění a vyřazení poškozené ze společenského života, vylil 96 % kyselinu sírovou. Druhý skutek se týká jednání obžalovaného, které spočívalo v poničení vybavení pronajatého bytu, který obýval i po skončení smluvního vztahu a poté, co bylo soudy rozhodnuto o jeho povinnosti předmětný byt vyklidit. V předmětné bytové jednotce zdemoloval kompletní vybavení, rozbil skleněné výplně dveří, ulámal kliky, zničil vybavení kuchyně a zejména zdi pošpinil neznámou tekutinou, vejci a počmáral znaky nacistické svastiky. Stran třetího skutku uvedené v obžalobě obviněný po předchozím uvážení z důvodu pomsty v úmyslu usmrtit pronajímatelku bytové jednotky nainstaloval na vnitřní křídlo dveří komory nástražné střelné zařízení. Toto střelné zařízení bylo instalováno tak, aby odpovídalo především výškovým proporcím pronajímatelky a způsobilo jí tak fatální zranění. K dokonání skutku však nedošlo, neboť zařízení bylo spuštěno při zásahu příslušníků policie ČR, kteří v daném místě pátrali po obviněném. V souvislosti s tímto jednáním obviněného došlo k zranění jednoho ze zasahujících příslušníků policie. V rámci čtvrtého skutku obsaženého v obžalobě je obsažen popis jednání obviněného související s vraždou zaměstnankyně Úřadu práce z důvodu pomsty za nepřiznání podpory v nezaměstnanosti. Poslední v žalobě obsažený skutek se pak týká nakládání obviněného se zbraněmi a jejich úprav, které vedly k jejich zefektivnění či takové úpravě umožňující střelbu s určitým druhem munice, či samotného držení těchto zbraní a munice.

Za výše uvedené trestné činu obviněnému hrozí dle trestního zákoníku až výjimečný trest.

O obžalobě bude nyní rozhodovat Městský soud v Praze.

Mgr. Aleš Cimbala

tiskový mluvčí

Městské státní zastupitelství v Praze
Nám. 14. Října 2188/9

150 00 Praha 5

mluvci@msz.pha.justice.cz

Tisková zpráva ze dne 19. dubna 2022

Tel.: (+420) 737 247 285

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.