Brífink 16.11.2018

16. 11. 2018

Vyjádření Městského státního zástupce v Praze ze dne 16. 11. 2018 k aktuálnímu stavu tzv. kauzy Čapí hnízdo a údajného únosu A. B. ml.

Městské státní zastupitelství v Praze považuje průběh vyšetřování v tzv. „kauze Čapí hnízdo“ za standardní. Provádění jednotlivých úkonu trestního řízení včetně výslechu jednotlivých osob je věcí taktiky vyšetřování. V případě výslechu Andreje Babiše ml. je postup komplikován jeho pobytem v cizině. K výslechu tedy musí dojít prostřednictvím právní pomoci, kdy samotnému výslechu musí předcházet již zmíněný znalecký posudek. V tomto ohledu policie aktivně komunikuje se Švýcarskými kolegy. Rád bych, aby zaznělo, že jak státní zástupce, tak policejní orgán je ve svém postupu vázán zákonem a průběh úkonu nemůže být takový, jak byl předveden v odvysílané reportáži.

Chtěl bych rovněž zdůraznit, že Andrej Babiš ml. je v „kauze Čapí hnízdo“ v postavení obviněného a ve svém výslechu může na svoji obhajobu uvádět cokoliv nebo nemusí vypovídat. Z toho tedy vyplývá, že jeho výslech nelze prozatím předjímat jako klíčový důkaz ve věci.

K samotnému případu údajného únosu Andreje Babiše ml. bych rád zdůraznil, že prověřování pobíhá od 13. 11. 2018 pod dozorem státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 s tím, že předchozí samostatný postup policejního orgánu bude vyhodnocen v rámci celkového posouzení věci.

Mgr. Martin Erazím

městský státní zástupce v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.