Tisková zpráva ze dne 20. 10. 2021 – Bečva

21. 10. 2021

Na základě podnětu obviněných osob Krajské státní zastupitelství v Ostravě, pobočka Olomouc, prověřilo postup Okresního státního zastupitelství ve Vsetíně ve věci ekologické havárie na řece Bečvě ze dne 20. 9. 2020, a to v souvislosti s rozhodnutím státního zástupce o stížnostech těchto osob proti usnesení o zahájení trestního stíhání.

Prověrkou bylo zjištěno, že rozhodnutí státního zástupce, kterým byly zamítnuty stížnosti obviněných osob, sice vykazuje některé formální nedostatky, avšak z hlediska věcného se jedná o rozhodnutí zákonné. Trestní stíhání obviněných osob je tedy v tuto chvíli vedeno důvodně.

Uvedený závěr prověrky postupu Okresního státního zastupitelství ve Vsetíně nijak nepředjímá konečný výsledek přípravného řízení, neboť vyšetřování předmětné věci stále intenzívně probíhá.

Olomouc 20. října 2021

Mgr. Libor Skácel
státní zástupce

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.