Upozornění pro podatele – podmínky pro osobní podání na podatelnu nebo ústně do protokolu od 25. 2. 2021

25. 2. 2021

V souladu s průběžně vydávanými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, byly stanoveny podmínky, za kterých lze doručit osobní podání na podatelnu Vrchního státního zastupitelství v Olomouci nebo učinit podání ústně do protokolu, a to s účinností od 25. února 2021 do odvolání.

Podmínky přijímání osobního podání na podatelnu nebo podání ústně do protokolu na adrese Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, 17. listopadu 909/44, Olomouc:

Do budovy nebude umožněn přístup osobám vykazujícím znaky respiračního onemocnění, vyjma těch, které se prokáží lékařským potvrzením, že se nejedná o onemocnění COVID-19.

Podání činí vždy jen jedna osoba, ostatní podatelé vyčkají před budovou.

Podatel vstupuje do budovy vrchního státního zastupitelství pouze s použitím ochranných prostředků dýchacích cest dle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.

Podatel se podrobí ze strany justiční stráže bezkontaktnímu měření tělesné teploty. V případě naměření teploty 37,5 °C a vyšší mu nebude umožněn vstup do budovy.

Podatel po vstupu do budovy užije dezinfekci na ruce.

Odmítne-li se podatel podrobit uvedeným vstupním opatřením, nebude mu umožněn vstup dále do budovy Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.

Na Vrchní státní zastupitelství v Olomouci je možné se v současné době obrátit i jinými způsoby, které jsou oproti osobnímu kontaktu i nadále upřednostňovány tak, aby se v co největší možné míře zamezilo přenosu onemocnění COVID-19.

Na Vrchní státní zastupitelství v Olomouci se můžete obrátit:

 • telefonicky: +420 585 202 111,
 • e-mailem na adresu: podatelna@vsz.olc.justice.cz,
 • faxem: +420 585 202 198,
 • datovou schránkou: ryhaa8a,
 • poštou na adresu: Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, 17. listopadu 909/44, 779 00 Olomouc.

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci – pobočka v Ostravě

 • telefonicky: +420 596 116 702,
 • e-mailem na adresu: podatelna@vsz.olc.justice.cz,
 • faxem: +420 596 116 706,
 • datovou schránkou: ryhaa8a,
 • poštou na adresu: Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, pobočka Ostrava, Hrabákova 1861/1, 702 00  Ostrava.

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci – pobočka v Brně

 • telefonicky: +420 542 215 167,
 • e-mailem na adresu: podatelna@vsz.olc.justice.cz,
 • faxem: +420 542 215 181,
 • datovou schránkou: ryhaa8a,
 • poštou na adresu: Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, pobočka Brno, Moravské nám. 2, 601 93 Brno.

Děkujeme Vám za pochopení této mimořádné situace a za případné komplikace se omlouváme.

Olomouc 25. února 2021

JUDr. Ivo Ištvan
vrchní státní zástupce

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.