Upozornění pro podatele – podmínky pro osobní podání na podatelnu nebo ústně do protokolu od 12. 10. 2020

12. 10. 2020

V souladu s průběžně vydávanými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, byly stanoveny podmínky, za kterých lze doručit osobní podání na podatelnu Vrchního státního zastupitelství v Olomouci nebo učinit podání ústně do protokolu, a to s účinností od 12. října 2020 do odvolání.

Podmínky přijímání osobního podání na podatelnu nebo podání ústně do protokolu na adrese Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, 17. listopadu 909/44, Olomouc:

Podání ústně do protokolu se přijímají ve dnech pondělí a středa, a to v době:

8.00 – 11.00 hod. a 13.00 – 15.00 hod.

Osobní podání na podatelnu se přijímají ve dnech pondělí a středa, a to v době:

pondělí          9.00 – 11.00 hod. a 14.00 – 17.00 hod.

středa             8.00 – 11.00 hod. a 13.00 – 15.00 hod.

Do budovy nebude umožněn přístup osobám vykazujícím znaky respiračního onemocnění, vyjma těch, které se prokáží lékařským potvrzením, že se nejedná o onemocnění COVID-19.

Podání činí vždy jen jedna osoba, ostatní podatelé vyčkají před budovou.

Podatel vstupuje do budovy Vrchního státního zastupitelství v Olomouci pouze s použitím ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Podatel se podrobí ze strany justiční stráže bezkontaktnímu měření tělesné teploty. V případě naměření teploty 37,5 °C a vyšší mu nebude umožněn vstup do budovy.

Podatel po vstupu do budovy užije dezinfekci na ruce.

Odmítne-li se podatel podrobit uvedeným vstupním opatřením, nebude mu umožněn vstup dále do budovy Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.

Na Vrchní státní zastupitelství v Olomouci je možné se v současné době obrátit i jinými způsoby, které jsou oproti osobnímu kontaktu i nadále upřednostňovány tak, aby se v co největší možné míře zamezilo přenosu onemocnění COVID-19.

Na Vrchní státní zastupitelství v Olomouci se můžete obrátit:

 • telefonicky: +420 585 202 111,
 • e-mailem na adresu: podatelna@vsz.olc.justice.cz,
 • faxem: +420 585 202 198,
 • datovou schránkou: ryhaa8a,
 • poštou na adresu: Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, 17. listopadu 909/44, 779 00 Olomouc.

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci – pobočka v Ostravě

 • telefonicky: +420 596 116 702,
 • e-mailem na adresu: podatelna@vsz.olc.justice.cz,
 • faxem: +420 596 116 706,
 • datovou schránkou: ryhaa8a,
 • poštou na adresu: Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, pobočka Ostrava, Hrabákova 1861/1, 702 00  Ostrava.

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci – pobočka v Brně

 • telefonicky: +420 542 215 167,
 • e-mailem na adresu: podatelna@vsz.olc.justice.cz,
 • faxem: +420 542 215 181,
 • datovou schránkou: ryhaa8a,
 • poštou na adresu: Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, pobočka Brno, Moravské nám. 2, 601 93 Brno.

Děkujeme Vám za pochopení této mimořádné situace a za případné komplikace se omlouváme.

Olomouc 12. října 2020

JUDr. Ivo Ištvan
vrchní státní zástupce

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.