Trestní řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu účast na organizované zločinecké skupině

4. 10. 2022

Policejní orgán Policie ČR, Národní centrály proti organizovanému zločinu, vede pod dozorem státní zástupkyně VSZ Olomouc trestní řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu účast na organizované zločinecké skupině dle § 361 odst. 1, alinea první, alinea druhá, odst. 2 tr. zákoníku, zvlášť závažného zločinu přijetí úplatku dle § 331 odst. 1, alinea první, odst. 4 písm. b) tr. zákoníku, spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle § 107 odst. 1 tr. zákoníku a dále ze spáchání zločinu zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) tr. zákoníku. V tento okamžik lze s ohledem na zákonné omezení poskytování informací v přípravném řízení jen obecněji konstatovat, že předmětná trestná činnost měla být páchána v souvislosti s přidělováním městských bytů a nebytových prostor v Brně. Policejní orgán nyní na několika místech provádí jednotlivé úkony trestního řízení. Domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor jsou prováděny na základě konkrétních soudních příkazů. Se souhlasem dozorové státní zástupkyně bylo z důvodu existence vazebních důvodů k tomuto okamžiku zadrženo osm osob.

Státní zástupkyně si vyhradila poskytování informací veřejnosti v této trestní věci. S ohledem na všechny zákonné povinnosti, zejména na ochranu práv všech osob a současně i efektivitu postupu v trestním řízení, bude další informace podána dozorovou státní zástupkyní ve stručné formě později, jakmile to umožní průběh trestního řízení. 

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.