Trestní řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu účast na organizované zločinecké skupině

23. 11. 2022

Policejní orgán Policie ČR, Národní centrály boje proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, vede pod dozorem státní zástupkyně trestní řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu účast na organizované zločinecké skupině dle § 361 odst. 1 trestního zákoníku, zvlášť závažného zločinu přijetí úplatku dle § 331 odst. 1, 3 písm. b), 4 písm. b) trestního zákoníku, zločinu podplacení dle § 332 odst. 1, 2 písm. a), písm. b) trestního zákoníku, zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) trestního zákoníku a zločinu podvodu podle § 209 odst.1, 4 písm. d) trestního zákoníku.

Dnešního dne bylo zahájeno trestní stíhání pro jeden z dílčích útoků prověřované trestné činnosti vůči dvěma osobám, které jsou nyní stíhány pro podezření ze spáchání zločinu podvodu podle § 209 odst.1, 4 písm. d) trestního zákoníku spáchaného formou spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku, kterého se tyto osoby měly dopustit v souvislosti s neoprávněným nakládáním s nebytovými prostory na adrese Hlinky 46, Brno. Prověřování trestné činnosti dalších osob ve vztahu k těmto nebytovým prostorám i nadále trvá.

Se souhlasem dozorové stání zástupkyně byly z důvodu existence vazebních důvodů k tomuto okamžiku tyto dvě osoby zadrženy.

Státní zástupkyně si vyhradila podávání informací veřejnosti v této trestní věci. S ohledem na všechny zákonné povinnosti, zejména ochranu práv všech osob a současně efektivitu postupu v trestním řízení, bude další informace podána dozorovou státní zástupkyní ve stručné formě později, jakmile to umožní průběh trestního řízení.

JUDr. Petra Lastovecká
státní zástupkyně

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.