Trestní řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu účast na organizované zločinecké skupině

18. 10. 2022

Policejní orgán Policie ČR, Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, vede pod dozorem státní zástupkyně VSZ v Olomouci trestní řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu účast na organizované zločinecké skupině dle § 361 odst. 1 alinea první, alinea druhá, odst. 2 tr. zákoníku, podplacení dle § 332 odst. 1 alinea první, odst. 2 písm. a) tr. zákoníku s odkazem na ustanovení § 334 odst. 3 tr. zákoníku spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle § 107 odst. 1 tr. zákoníku ve formě spolupachatelství dle § 23 tr. zákoníku a dále legalizace výnosu z trestné činnosti dle § 216 odst. 2, odst. 4 písm. b), c), d) tr. zákoníku spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle § 107 odst. 1 tr. zákoníku ve formě spolupachatelství dle § 23 tr. zákoníku.

V tento okamžik lze s ohledem na zákonné omezení poskytování informací v přípravném řízení jen stručně konstatovat, že policejní orgán nyní na několika místech provádí jednotlivé úkony trestního řízení. Domovní prohlídky a prohlídky nebytových prostor jsou prováděny na základě konkrétních soudních příkazů. Se souhlasem dozorové státní zástupkyně bylo z důvodu existence vazebních důvodů k tomuto okamžiku zadrženo deset osob. Předmětem prověřovaní jsou aktivity, k nimž docházelo v souvislosti s činností konkrétní městské společnosti a dále v souvislosti s privatizací městských domů v Brně a dotačními podvody páchanými na území města Brna. 

Státní zástupkyně si vyhradila podávání informací veřejnosti v této trestní věci. S ohledem na všechny zákonné povinnosti, zejména na ochranu práv všech osob a současně i efektivitu postupu v trestním řízení, bude další informace podána dozorovou státní zástupkyní ve stručné formě později, jakmile to umožní průběh trestního řízení.

JUDr. Petra Lastovecká
státní zástupkyně VSZ v Olomouci

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.