Tisková zpráva ze dne 9.3.2010

9. 3. 2010

Informace ve věcech starších tří let na odboru závažné hospodářské a finanční kriminality na Vrchním státním zastupitelství v Olomouci  poskytnuté v souladu s ust. § 8a tr.ř..

Na Vrchním státním zastupitelství v  Olomouci odboru závažné hospodářské a finanční kriminality jsou k 10.3.2010  dvě věcí starší tří let, oproti stavu k  31.12.2009 je to pokles o  30 %  z celkového počtu  věcí.

a./ ve věci G&C Pacifik a.s. byl spisový materiál předložen státnímu zástupci s návrhem konečného opatření, které bude zpracováno do 30.3.2010.

b./ ve věci Union banky a.s., byl  dozorovému státnímu zástupci dán pokyn dle § 12e odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství k podání obžaloby na 5 obviněných pro celkem 21 skutků, v nichž byla způsobena škoda ve výši cca 3,8 mld Kč a pokyn  k zastavení trestního stíhání dle § 172 odst. 1 písm. b) tr. řádu pro jeden skutek, který se týká 4 obviněných, kterým měla být způsobena škoda ve výši 65 milionů Kč. Konečné rozhodnutí  v této věci v přípravném řízení lze očekávat do 30.4.2010.

Další informace k věcem starším tří let na odboru závažné hospodářské  a finanční kriminality Vrchního státního zastupitelství v Olomouci bude zveřejněna k 10.4.2010

Bc. Markéta Ševčíková

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.