Tisková zpráva ze dne 8. 2. 2024

8. 2. 2024

Státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Olomouci – pobočka v Brně podala u Městského soudu v Brně obžalobu na obviněného, jemuž je kladen za vinu skutek posouzený jako zločin podplacení podle § 332 odst. 1 alinea první, odst. 2 písm. b) trestního zákoníku. Podle výsledků přípravného řízení měl obviněný v období let 2021 a 2022 usilovat o neoprávněné přidělení městského bytu v Brně pro svoji příbuznou prostřednictvím úplatku ve výši 360.000 Kč. Obviněný je vedoucím pracovníkem Policie ČR, a proto vyšetřování vedla Generální inspekce bezpečnostních sborů, nicméně toto jeho postavení se stíhanou trestnou činností nemá žádnou spojitost. U státního zastupitelství je tato trestní věc vedena pod spisovou značkou 3 VZV 1/2023.

Stíhaná trestná činnost po věcné stránce souvisí s jinou trestní věcí, v níž Vrchní státní zastupitelství v Olomouci – pobočka v Brně vykonává pod spisovou značkou 3 VZV 7/2022 dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení a v níž vyšetřování dosud nebylo ukončeno. V této související trestní věci je obviněným jako organizované zločinecké skupině kladeno za vinu jednání, jímž mělo opakovaně za úplatky docházet k neoprávněnému přidělování městských bytů v Brně.

JUDr. Bc. Radim Dragoun, Ph.D.
vrchní státní zástupce

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.